Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A német kormány memoranduma a locarnói szerződés felmondásáról
1936.03.07.

 

Az 1935. május 2-i szovjet–francia szerzõdés nyilvánosságra kerülése után a német kormány  több alkalommal is  hangot adott annak a véleményének, hogy a szerzõdés nincs összhangban az 1925-ben kötött  locarnói szerzõdéssel (más elnevezéssel: Rajna-szerzõdés), majd 1963. március 7-én memorandumban fordult a szerzõdésben részes hatalmakhoz, amelyben felhívta a figyelmüket, hogy Franciaországnak az új szerzõdésben vállalt kötelezettségei összeegyeztethetetlenek a locarnói szerzõdésbõl fakadó kötelezettségeivel. Berlin szerint a moszkvai szerzõdés a locarnói szerzõdés megsértését jelenti, Németország ellen irányuló katonai szerzõdés – amellyel a locarnói szerzõdés értelmét vesztette, gyakorlatilag nem létezik, s Németország sem tekintette magát többé a megszûnt szerzõdés által megkötöttnek. „Egy nép alapvetõ jogai, határainak biztosítása és védekezési képességének érdekében a mai nappal visszaállította a Birodalom teljes és korlátozásoktól mentes szuverenitását a Rajna-vidék demilitarizált övezetében”, vagyis katonái bevonultak ebbe az övezetbe.

A német kormány memorandumát, amelyben a Rajna-vidék remilitarizálását indokolta, Neurath külügyminiszter a locarnói szerzõdést aláíró hatalmak Berlinben akkreditált követei elõtt ismertette.

Letölthető publikációk:

A-nemet-kormany-memoranduma413 KBPDF dokumentum2013.03.17.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius