Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Ausztria–Magyarország hadüzenete Szerbiának
1914.07.28.

A bécsi és szentpétervári álláspontok megmerevedése miatt a Osztrák–Magyar Monarchia és a Szerb Királyság között kialakult válságot békés úton nem sikerült megoldani. Az Ausztria–Magyarország által adott 48 órás ultimátum lejárta elõtt a szerb kormány még ingadozott, de végül is az elutasítás mellett döntött. A kézírásos jegyzéket Pašiæ szerb miniszterelnök két perccel 18 óra elõtt adta a Monarchia belgrádi Giesl követének, aki egy fél óra múlva vonaton már el is hagyta Belgrádot.

Az osztrák ultimátum részleges elutasítása miatt Ausztria július 28-án hadat üzent Szerbiának.

 

 

Miután a szerb királyi kormány nem adott kielégítõ választ arra a jegyzékre, amelyet az osztrák–magyar követ Belgrádban 1914. július 23-án nyújtott át, a császári és királyi kormány kénytelen maga gondoskodni jogainak és érdekeinek védelmérõl és e célból a fegyverek erejére hivatkozni.

Ausztria–Magyarország e pillanattól fogva hadiállapotban levõnek tekinti magát Szerbiával.

 

Forrás: Urbán Aladár (szerk.): Nyugat-Európa és Amerika 1789–1918. Új- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyûjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 1/2 köt. 781.

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius