Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

KISS J. LÁSZLÓ

Vezetõ szerep és európai egyensúly az euróválságban – Németország: „Kilépni vagy vezetni?”

A tanulmány azt a kérdést vizsgálja, hogy az „eurózóna vezetése vagy elhagyása” valóban az a reális alternatíva-e, amely előtt Németország áll. Számos ok van, amiért az euróválságban Németország „unipoláris pillanata” nem hasonlítható össze az Egyesült Államoknak mint „jóakaratú hegemónnak” a második világháborút és a hidegháborút követő unipoláris pillanataival, még akkor sem, ha hasonlóságok is felfedezhetők a német „félhegemónia” értelmében. Az Unió tagállamai pontosan nem adtak választ arra, hogy miben is állna a német vezető szerep, kivéve azt, hogy kívánatos a német dominancia elkerülése. A német közvéleményben a vezető szerep percepciója számos olyan tényezőben tükröződik, mint az antiinflációs politika lazítása, a német kereskedelmi többletnek a perifériaállamokba történő visszaáramoltatása, az európai szerződéseket sértő bail-out politika folytatódása, Berlin véget nem érő garanciavállalása. A 2013. évi parlamenti választások perspektívájából nézve biztató, hogy az euróválságról szóló diskurzus Németországban átalakulóban van: az eddig uralkodó és súlypontinak számító diskurzust (Németország mint a válság áldozata) felváltani látszik egy, az eurózóna és az Unió jövőjéről szóló konkrét vita.

(Első közlés: MKI-tanulmányok, 2012/23.)

Letölthető publikációk:

Vezeto_szerep_es_europai_egyensuly442 KBPDF dokumentum2012.10.15.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius