Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Lengyel–német(NSZK) szerződés a két ország közötti kapcsolatok normalizálásáról
1970.08.12.

Az NSZK-ban 1969-ben hatalomra jutott Willy Brandt vezette szociálliberális kormány az ún. Ostpolitik keretében hozzákezdett a kelet-európai (akkor magukat szocialistának nevező) országokkal való kapcsolatok normalizálásához, aminek első lépése a diplomáciai kapcsolatok rendezése volt. Az 1970. augusztus 12-én aláírt német(NSZK)–szovjet szerződés megnyitotta e tárgyalássorozat lehetőségét is. A legfontosabb első feladat ez irányban a Lengyelországgal való kapcsolatok rendezése volt. Nyilvánosan Wladyslaw Gomulka, a LEMP első titkára 1970 májusában kifejezte egy szerződés megkötése iránti nyitottságát, amennyiben az NSZK véglegesen elismeri a fennálló határokat. Német részről az Odera–Neisse-határ elismerése nem látszott könnyűnek a második világháború nyomán a Lengyelországhoz került volt német területekről elmenekültek/kitelepítettek nagy száma miatt. A szerződést előkészítő tárgyalások mégis gyorsan haladtak, mert mindkét fél határozottan törekedett a szerződéskötésre.  

A két ország között a kapcsolatok normalizálásáról szóló 1970. december 7-én Varsóban aláírt szerződés – egyebek mellett – elismerte az Odera–Neisse-határ fennálló és jövőbeni sérthetetlenségét. A szerződés a lengyel–német kapcsolatok normalizálását az európai enyhülési folyamat fontos mozzanataként értelmezi. A szerződéshez csatolt okmányok (a német családegyesítésekről, jóvátételről, stb.) is kiindulópontként szolgáltak több kérdés megoldásához. Az egyezményhez kapcsolódóan a Németország feletti megszállási jogokat gyakorló négy nagyhatalom jegyzékben fejezte ki, hogy a szerződés nem érinti a négy hatalom Németország egészére és Berlinre vonatkozó jogait, mivel ezeknek békeszerződésben való szabályozása még nem történt meg.

A szerződés aláírására Varsóba érkezett Brandt kancellár televíziós beszédben fejtette ki hazai ellenzéke számára, hogy kormánya a szerződéssel „nem ad fel semmit, amit már rég ne játszottak volna el”. Német részről a ratifikáció, azonban így sem ment könnyen: 1972 áprilisában (az NSZK történetében először) bizalmatlansági indítvánnyal állt elő az ellenzék, végül is azonban Bundestagban a Moszkvában a Szovjetunióval és a Varsóban Lengyelországgal kötött szerződés májusi ratifikációs szavazásán a CDU/CSU frakció többsége tartózkodott, így 1972. június 3-án mindkét törvényt életbe lehetett. Lengyelország és az NSZK még aznap felvette a diplomáciai kapcsolatokat egymással.

(A dokumentumot újraközli Vági Attila)

Az újraközlés forrásai

Németh István: A Német Szövetségi Köztársaság 1949-2009. Budapest, L’Harmattan, 2010. 479–480. o.

A szerződés eredeti, német nyelvű változatának forrása: http://www.documentarchiv.de/brd/1970/warschauer-vertrag.html

A szerződés angol nyelvű fordításának forrása: http://www.ena.lu/treaty_warsaw_december_1970-2-7089

Letölthető publikációk:

Warshauer Vertrag 07.12.1970.91 KBPDF dokumentum2011.02.19.
The Warsaw Treaty_07.12.197074 KBPDF dokumentum2011.02.19.
varsoi szerzodes 1970.12.07.73 KBPDF dokumentum2011.02.23.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius