Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
8. szám (2009)E-KÖNYVTÁR

BAK ZSÓFIA

Jó kormányzás és decentralizáció a fejlesztési segélyek hatékonyságának tükrében: Afrikai tapasztalatok

Bak Zsófia diplomadolgozata minden elismerést megérdemel. Egy igen aktuális kérdést, nevezetesen a fejlesztési együttmûködésben szinte kötelezõszerûen és a sokszor közhelyszerûen elõforduló kifejezést, az ún. jó kormányzást (good governance) választotta dolgozata témájául. A fejlesztési retorikától eltérõen a hallgató nagy alapossággal, mind elméleti, mind pedig gyakorlati szempontból, igen fejlett kritikai érzékkel elemzi a kérdést.

Megközelítése – azáltal, hogy a fejlõdésben jelentõs szerepet játszó négy elemre, a korrupcióra, a konfliktus-kezelésre, a legitimációra és a politikai részvételre fókuszálva elemzi a decentralizáció hatását – teljességgel újszerû. Dolgozata elméleti megalapozását a széleskörû irodalom nagy alapossággal és hozzáértéssel való feldolgozása biztosítja. A disszertáció szerkezete és gondolatmenete kristálytiszta: a szerzõ imponálóan logikus gondolkodásmódjáról tanúskodik. Külön dicsérendõ, hogy nem igyekezett minden áron egyértelmû válaszokat adni a saját maga által megfogalmazott kérdésekre, helyette inkább a kérdések komplex voltára és a hatások sokféleségére irányítja az olvasó figyelmét. S ezzel nem a választ akarja megkerülni, csupán az egyértelmûség erõltetését akarja kizárni.

A bíráló gratulál mind a hallgatónak, mind pedig konzulensének.  

(Kiss Judit, MTA VKI)

 

 

A fejlesztési segélyek hatékonysága önmagában is ingoványos terület. Ha annak jó kormányzással, illetve decentralizációs törekvésekkel kapcsolatos összefüggéseit szeretnénk elméleti síkon vizsgálni, akkor még nehezebb megalapozott állításokat tenni. A dolgozat szerzõje – az alkalmazott fogalmak megfelelõ definiálását követõen – ügyesen kerülte meg a problémát azzal, hogy kiválasztott néhány olyan tipikus példát, amely megfoghatóvá tette a kérdést. A szakirodalom ismeretét és önálló gondolkodást egyaránt tükröz, hogy a szerzõ túl tudott lépni azon, hogy kormányzati-közigazgatási intézményrendszereket leíró jelleggel mutasson be. A vizsgált országok (3-6. fejezetek) esetében felmerült sajátos problémák (korrupció, fegyveres konfliktus, legitimáció és politikai részvétel) és a (központi) kormányzás hatékonyságának javítására irányuló törekvések (többek között a decentralizáció) összekapcsolása megkönnyítette a szerzõ helyzetét a következtetések levonásakor is.

Összességében szép, igényes munka, amely teljes mértékben megfelel az elõírt formai és tartalmi követelményeknek

Paragi Beáta (BCE, NTI)

Letölthető publikációk:

Jó kormányzás és decentralizáció a fejlesztési segélyek hatékonyságának tükrében: Afrikai tapasztalatok353 KBPDF dokumentum2009.09.21.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius