Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

KISS J. LÁSZLÓ

Az Elysée-szerződés – történelmi visszapillantás 50 év után

 

Az 1963. január 22-én aláírt Elysée-szerzõdés elsõsorban a két államférfi, Charles de Gaulle és Konrad Adenauer közötti fokozatos közeledés eredménye volt, akik életcélja volt az „õsellenségnek” számító két ország közti megbékülés; olyannyira, hogy a multilaterális európai tervek kudarca ellenére is késznek bizonyultak egymással a bilateralizmus kialakítására. A német–francia kapcsolatok kiépülõ rendszere a megbékülés és az emlékezéskultúra jelképévé, a két ország együttmûködése az integráció motorjává vált, jóllehet a szerzõdés számos pontja máig sem teljesült.

Charles de Gaulle így írt róla: „A szerzõdés se nem rózsa, se nem rózsabokor, hanem rózsakert. Egy rózsa csupán a reggelt éli meg…, ám jóakarattal a rózsakert hosszú életû marad.”

(Elsõ közlés: MKI – tanulmányok, 2013/7.)

Letölthető publikációk:

Az_Elísee-szerzodes502 KBPDF dokumentum2013.03.03.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius