Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
51. szám (2012)E-KÖNYVTÁR

TOLNAI ÁGNES

Külgazdaság-politika és versenyképesség

Az elõszavak általában egy könyv érdemeinek elõrevetítése végett születnek. Ez az elõszó kicsit más, mint ahogyan maga a kötet is eltér a felsõoktatásban hagyományosan tankönyvként használt könyvektõl. Tankönyvként használt könyvek – azaz olyan könyvek, amik nem tankönyvnek íródtak, de aztán összefoglaló jellegük miatt azzá váltak. Eredetileg nem klasszikus tankönyvnek szánták õket. Sem formájuk, sem szerkezetük nem nevezhetõek annak.

Neves szerzõk életmûvét összefoglaló munkák felsõoktatásban ismertté tétele mondhatni elvárás. Elvárás egyrészt az oktató részérõl, hogy megismertesse a hallgatókkal. De elvárás a hallgatók felé is, hogy megismerjék, olvassák és megértsék a különbözõ nézeteket.

Jelen kötet nem tartozik ezek közé az akadémiai munkák közé – mivel ez egy tankönyv. Olyan kötet, aminek célja a következõ: elmagyarázni, megértetni, értelmezhetõvé és alkalmazhatóvá tenni a megismerendõ anyagot. Ezért a kötet nemcsak kiemeléseket, definíciószerû megfogalmazásokat, hipotetikus példákat és sok színes ábrát tartalmaz, hanem feladatokat is:

- feladatokat, amik megoldása elmélyíti az elõzõekben leírtakat,

- összefoglaló feladatokat, amik egy-egy rész végén áttekintik az áttekintett ismeretanyagot, és segítik az össze-vetést, analízist, átgondolást,

- tudásfrissítõ feladatok, amik jelzik az anyag átvételéhez szükséges elvárt tudásszintet,

- mûveltségfejlesztõ feladatok, amik kiegészítik a tudást, utánajárást és önszorgalmi tevékenységet igényelnek.

A feladattípusok segítik a hallgatókat abban, hogy önállóan is feldolgozzák a kötet ismeretanyagát, felismerjék a kapcsolódási pontokat, összefüggéseket.

Letölthető publikációk:

Tolnai_Agnes_Grotius_E-Konyvtar_502.9 MBPDF dokumentum2012.04.02.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius