Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

DOMONKOS ENDRE

Merre tovább portugál gazdaság? A gazdasági válság hatásai és a válságkezelés tapasztalatai Portugáliában

Összességében véve a portugál gazdaságot a világgazdasági válság érzékenyen érintette, mivel Portugália erőteljesen ráutalt a külső piaci folyamatokra és az ország gazdasági fellendülése nagymértékben függ a világpiaci konjunktúra alakulásától. A portugál gazdaság kockázati tényezői közé tartozik a magas államháztartási hiány (GDP 9,1 százaléka) és az államadósság (GDP 94 százaléka) mellett a magánszektor eladósodottsága, továbbá a közel 12,4 százalékos munkanélküliségi ráta. Az elkövetkező időszakban ezeket a strukturális problémákat a Pedro Passos Coelho kormányfő által vezetett jobbközép kormányzatnak mindenképpen kezelnie kell.

A portugál gazdaság számára a külkereskedelem terén az exportdiverzifikáció mellett az új felvevőpiacok szerzése jelentheti a fő kitörési pontot (EU-n kívüli térségek: Latin-Amerika és Fekete-Afrika, valamint Ázsia térsége). Nem elhanyagolható szempontot jelent a gazdaság fejlesztésében meghatározó szerepet játszó infrastrukturális beruházások folytatása (lisszaboni repülőtér kibővítése, gyorsvasút építése Lisszabon és Badajoz között). Az ország gazdaságának fenntartható növekedési pályára állításához a strukturális reformok (oktatás és egészségügy) mellett szükség van a humán tőke minőségének, így az oktatás és a szakképzés szintjének növelésére is. A portugál gazdaság versenyképességének javítása pedig elképzelhetetlen a kis- és közepes vállalkozások aktív szerepvállalása nélkül.

Portugália gazdasági szerkezete (exportorientált és külpiaci konjunktúrától függő gazdasága) számos szempontból relevanciával bír Magyarországra nézve, mivel rámutat arra a tényre, hogy az exportpiacoktól erőteljesen függő országok gazdaságát erőteljesebben sújtja a világgazdasági recesszió, mint a döntően hazai keresletre és fogyasztásra épülő országokét. A portugál gazdaság meglévő strukturális problémái (magas költségvetési hiány, államadósság és munkanélküliség) Magyarországhoz hasonlóan olyan kockázati tényezőket jelentenek, amelyek hátráltatják a hosszú távú fenntartható növekedés feltételeinek megteremtését és a gazdasági kiigazítást tartalmazó intézkedéscsomag eredményes végrehajtását.

Letölthető publikációk:

Merre_tovabb_portugal_gazdasag678 KBPDF dokumentum2012.05.09.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius