Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

NÉMETH ISTVÁN

Richard N. Coudenhove-Kalergi – a Páneurópa-gróf

Az osztrák Richard N. Coudenhove-Kalergi (1894–1972) zseniális különcként az 1920-as évektõl szinte vallásos fanatizmussal szervezett „pártok feletti tömegmozgalmat” az európai államok egyesülése érdekében. Azon kevés modernkori személyiség közé tartozott, aki hivatalos megbízás nélkül alapított egész kontinens sorsára ható szervezetet. A két világháború közötti legnagyobb és legsikeresebb magán európai egyesítési mozgalom alapítója és propagandistája 1894. november 17-én Tokióban született osztrák arisztokrata diplomata és japán felesége második gyermekeként. Egy európai férfi és egy ázsiai nõ gyermekeként nem nemzeti fogalmakban, hanem kontinensekben – Ázsia, Európa – gondolkodtunk” – írta visszaemlékezésében. Gyermekéveit a cseh erdõben fekvõ ronspergi családi kastélyban töltötte, majd a jó hírû bécsi Theresianumban tanult filozófiát és újkori történelmet, s az Objektivitás, mint az erkölcs alapelve címû témakörbõl doktorált, amelyrõl már ekkor könyvet írt. 1913 telén Bécsben ismerkedett meg Ida Rolanddal, a Burgtheater népszerû és sikeres színésznõjével, akivel rövidesen házasságot kötött. A színésznõ késõbb feladta pályáját és férje munkatársa lett.

A nemzeti mozgalmak diadala után elkerülhetetlen elsõ világháborút az európaiak polgárháborújának tekintette, amelyet Németország és Oroszország küzdelmének tekintett a Habsburg monarchia örökségéért. „Alkalmatlanság” miatt mentesült a katonai szolgálat alól. A háború után újságíró, a Neue Rundschau és a Zukunft címû lapok munkatársa, s a baloldali értelmiségi csoportok felé orientálódott. A bécsi Humanitas szabadkõmûves páholy tagjaként azon irányzathoz tartozott, amely az európai országok gazdasági és politikai közeledését szorgalmazta. Legfõképpen a filozófia kötötte le; 1921-ben jelent meg Etika és hiperetika, 1925-ben a Gyakorlati idealizmus, majd 1927-ben a Hõs vagy szent címû könyve.


 

Letölthető publikációk:

Coudenhove-Kalergi552 KBPDF dokumentum2013.09.01.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius