Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

DOMONKOS ENDRE

Az Európai Unió és Latin-Amerika közötti kapcsolatok fejlődésének irányvonalai

Az Európai Unió külkapcsolati rendszerében a latin-amerikai térséggel való gazdasági-kereskedelmi és kulturális kapcsolatok az elmúlt 25 évben váltak intenzívvé.

Spanyolország és Portugália Európai Közösséghez való csatlakozásával az EU külpolitikájában felértékelődött a latin-amerikai régió jelentősége. A két ibériai ország meghatározó szereplője és egyben közvetítője is az Európai Unió és Latin-Amerika közötti sokoldalú kapcsolatok fejlesztésének. Az Európai Uniónak a szubkontinens államaival elmélyülő kapcsolatai vezettek el 1999-ben Rió de Janeiróban megtartott csúcsértekezlethez.

A legmagasabb szintű csúcstalálkozók, a latin-amerikai országok és az Európai Parlament képviselőinek együttes ülései, a regionális integrációs szervezetek (Andoki Közösség, Mercosur, Dél-amerikai Nemzetek Uniója) keretében kialakított együttműködési formák, továbbá a közösen beindított fejlesztési programok elősegítették az EU és Latin-Amerika közötti stratégiai szövetség megteremtését. A partnerség összekötő elemének tekinthető a közös történelmi múlt, a kultúra, a demokrácia védelme, a többpólusú nemzetközi rendszer kialakításának igénye és a politikai célok azonossága. Fontos szempontot jelent továbbá a két fél részéről napjainkban is megnyilvánuló aszimmetrikus gazdasági kapcsolatok felszámolása.

Tanulmányom fő célja az Európai Unió Latin-Amerikával való stratégiai szövetségének a vizsgálata. Ennek során részletesen bemutatom az Európai Unió Latin-Amerika politikájának alapelveit, intézményi hátterét, a közös csúcsértekezletek főbb törekvéseit és elért eredményeit. Gazdasági téren kiemelkedő fontosságú kérdésnek tartom a régióban létrejött regionális integrációs szervezetek Európai Unióhoz fűződő viszonyának elemzését. Az EU és a térség államai közötti kapcsolatok jövőbeli alakulása elképzelhetetlen Spanyolország aktív közvetítő szerepe nélkül, ezért dolgozatomban külön fejezetben ismertetem Spanyolország Latin-Amerika politikájának főbb jellemzőit. Ugyanakkor nem kívánok részletesen foglalkozni az Ibéramerikai Nemzetek konferenciáinak elemzésével. A befejező részben pedig röviden értékelem az Európai Unió Latin-Amerika politikáját megválaszolva annak nemzetközi politikában betöltött szerepét.

Letölthető publikációk:

Az Európai Unió és Latin-Amerika közötti kapcsolatok fejlődésének irányvonalai425 KBPDF dokumentum2009.06.01.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius