Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
32. szám (2011)E-KÖNYVTÁR

N. RÓZSA ERZSÉBET

Muszlim kisebbségek Közép-Európában, avagy Közép-Európa különlegessége

Az Európai Unió nyugati államainak közvéleményét immár évek óta megosztják, elzárkózásra, befelé fordulásra késztetik az ott élõ muszlim közösségek. Ugyanakkor állami szinten a bevándorlást folyamatosan szigorító törvények, intézkedések jelennek meg. Miközben Közép-Európa számára az iszlám nem idegen fogalom – a régió szinte minden állama több évszázados háborúskodás és együttélés tapasztalatával rendelkezik –, az Unió „régi” tagállamaiból begyûrûzõ viták, az iszlamofób érzelmek és hangulatok vitákat és indulatokat szítanak ott, ahol saját muszlim közösségek jószerével szinte nem is léteznek, vagy a tágabb közvélemény számára szinte láthatatlanok, illetve a muszlim országokból érkezõ bevándorlók száma még mindig csekély.Ebben a helyzetben – Közép-Európában – Bulgária jelent egyedüli kivételt, ahol a muszlim – nagyrészt török – lakosság az összlakosság mintegy 12–14%-át teszi ki.

A jelen tanulmány Közép-Európa, a közép-európai EU-tagállamok muszlim kisebbségeit, illetve befogadó környezetüket vizsgálja, de az általános megállapítások, a történelmi folyamatok a térség egészére nézve helytállóak. A tanulmány önkényesen elhatárolja a térséget az azzal évszázadokon keresztül szervesen együtt fejlõdõ Balkántól, részben mert arról a tanulmánykötet egy másik fejezete szól, részben mert a Balkánon egy egészen más típusú muszlim történet bontakozott ki. Bulgária bevonását a vizsgálat körébe viszont uniós tagsága igazolta.

Letölthető publikációk:

Muszlim kisebbségek Közép-Európában474 KBPDF dokumentum2011.01.12.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius