Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Hitler beszéde a Reichstagban („A nagy békebeszéd”)
1933.05.17.

 

A nemzetiszocialista külpolitika új hangsúlyai már 1933. február 3-án kirajzolódtak, amikor Hitler a Reichswehr rangidõs tisztjeinek kifejtette, hogy a birodalom külpolitikai célja „új keleti élettér meghódítása Keleten” és azok „kíméletlen germanizálása”.

A külpolitikai alternatívával összecsengett Hjalmar Schachtnak a német nép ún. térkérdésével összefüggõ elképzelése, amely a birodalom bel- és külügyi, szociális és nemzeti problémáit külgazdasági offenzívával tervezte megoldani. Hitler támogatta Schacht elképzeléseit, és addig engedte érvényesülni, amíg beleillett politikai terveibe, fõleg a fegyverkezést és az ahhoz szükséges deviza-kitermelést illetõen. A német bel- és külgazdasági politika gazdasági terjeszkedési lehetõségeire támaszkodó látszatalternatíva azt is szolgálta, hogy hallgatóságát a háborús szándékok mellett biztosítsa állítólagos békecéljairól, amelyet kormányra lépésekor, majd a Mussolini által beterjesztett négyhatalmi paktumjavaslat kapcsán 1933. március 23-i Reichstag-beszédében, különösen pedig május 17-i nagy „békebeszédében” az egész világ elõtt hangsúlyozott. Ebben kapcsolódott a Mein Kampfban és a Második könyvben javasolt kül- és fajpolitikai programhoz, a beszéd általános perspektívája pedig a Pax Germanicára irányult.

A dokumentumközlés forrása: Domarus, Max: Hitler. Reden und Proklamationen 1932–1945. Band I. Triumph. Erster Halbband 1932–1934. Süddeutscher Verlag, 1965. 270–278. Fordította és közreadja Németh István.

Letölthető publikációk:

Hitler-beszede-a-reichstagban456 KBPDF dokumentum2013.03.10.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius