Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

NÉMETH ISTVÁN

Német tervek a szövetséges területek „forradalmasítására” az első világháborúban

Miközben 1914 késõ nyarán a német hadseregek Franciaországban lendületbõl próbálkoztak az ellenséges állások lerohanásával, a birodalmi kormány a vezérkarral együttmûködve egy nagy ívû forradalmasítási programot készített elõ a brit impérium és a cári birodalom ellen. (Megjegyzendõ, hogy az antant részérõl is alkalmazták ezt a módszert; elég csak az Osztrák–Magyar Monarchia sorsára hivatkoznunk.) Törekvésük azonban csak Oroszországban járt majd közvetlen sikerrel s világtörténeti események láncolatát indította el. Akcióik már közvetlenül a háború elején megindultak, s a stratégiai hadviselés eszközei voltak: lassítaniuk kellett az orosz felvonulást a keleti német határon, az orosz katonaság egyes részeit belsõ nyugtalanságokkal lekötni, az angol csapatok egyes részeit a tengerentúlra irányítani a lázongások leverésére, Franciaországnak pedig megnehezíteni gyarmati csapatok toborzását.

A császári Németország Anglia, Franciaország és Oroszország elleni felforgató tevékenységét a Külügyi Hivatal (Auswärtiges Amt) és a vezérkar politikai szekciója irányította, amelyek szoros kapcsolatban álltak egymással.

Letölthető publikációk:

Nemet-tervek-a-szovetséges-teruletek-forradalmasítasara435 KBPDF dokumentum2014.08.03.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius