Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 SZÓCIKK
hadijog (ius in bello)

ius in bello (latin) hadijog, hadviselésre vonatkozó szabályok, nemzetközi humanitárius jog, a háború nemzetközi joga. Már az ókorban kialakultak bizonyos szokások a háborús szenvedések csökkentésére, majd a XIX. század közepétől erősödött meg a törekvés, hogy a hadviselés jogát nemzetközi szerződésekben rögzítsék. A ius in bello célja a háborúk, fegyveres konfliktusok ártó hatásainak csökkentése, tekintet nélkül arra, hogy a felek közük kinek van „igaza" az adott konfliktusban. A nemzetközi humanitárius jog az ellenségeskedésben közvetlenül résztvevő katonákat, illetve a harcok áldozatává váló polgári lakosságot védi. A szabályozás célja az volt, hogy eltiltsa a háborús győzelem eléréséhez nem feltétlenül szükséges rossz előidézését, vagyis az elkerülhetetlenül szükséges legcsekélyebb mértékre korlátozza a hadviseléssel járó pusztítást. A hadijog alapján az agresszor-állam polgári lakossága ugyanúgy védelemre jogosult, mint a támadás áldozatáé. A hadijog jogterülete objektív, nem hozható összefüggésbe a háborúhoz való jog (→ ius ad bellum) jogterületével, mert ha nem így lenne, akkor az államok az őket érő fegyveres támadások jogtalanságára hivatkozva megtagadhatnák a hadijog alkalmazását, és ennek kiszámíthatatlan következményei lennének. Ha államok közötti háborúkról van szó, akkor a felek magatartására az 1949. évi genfi egyezmények és az azokhoz kapcsolódó 1979. évi két kiegészítő jegyzőkönyv szabályai mérvadóak. (HJ)

GROTIUS KÖNYVTÁR


Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2018 Grotius