Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 SZÓCIKK
hadijog (ius in bello)

ius in bello (latin) hadijog, hadviselésre vonatkozó szabályok, nemzetközi humanitárius jog, a háború nemzetközi joga. Már az ókorban kialakultak bizonyos szokások a háborús szenvedések csökkentésére, majd a XIX. század közepétől erősödött meg a törekvés, hogy a hadviselés jogát nemzetközi szerződésekben rögzítsék. A ius in bello célja a háborúk, fegyveres konfliktusok ártó hatásainak csökkentése, tekintet nélkül arra, hogy a felek közük kinek van „igaza" az adott konfliktusban. A nemzetközi humanitárius jog az ellenségeskedésben közvetlenül résztvevő katonákat, illetve a harcok áldozatává váló polgári lakosságot védi. A szabályozás célja az volt, hogy eltiltsa a háborús győzelem eléréséhez nem feltétlenül szükséges rossz előidézését, vagyis az elkerülhetetlenül szükséges legcsekélyebb mértékre korlátozza a hadviseléssel járó pusztítást. A hadijog alapján az agresszor-állam polgári lakossága ugyanúgy védelemre jogosult, mint a támadás áldozatáé. A hadijog jogterülete objektív, nem hozható összefüggésbe a háborúhoz való jog (→ ius ad bellum) jogterületével, mert ha nem így lenne, akkor az államok az őket érő fegyveres támadások jogtalanságára hivatkozva megtagadhatnák a hadijog alkalmazását, és ennek kiszámíthatatlan következményei lennének. Ha államok közötti háborúkról van szó, akkor a felek magatartására az 1949. évi genfi egyezmények és az azokhoz kapcsolódó 1979. évi két kiegészítő jegyzőkönyv szabályai mérvadóak. (HJ)

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius