Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

TABAJDI CSABA

Az uniós nemzeti érdekérvényesítés három modellje

tai
(2004. július – 2006. január)

1. A nemzeti érdekérvényesítés új szakasza – Magyarország EU-tagsága

A magyar történelemben négy nagy külpolitikai korszak különböztethető meg a nemzeti érdekérvényesítés külső feltételeit illetően. Az első nagy korszak a Szent István-i alapítástól 1526-ig tartott. Ebben a fél évezredben Magyarország szuverén európai középhatalomként aktív külpolitikai tevékenységet folytatott. Az 1526 és 1991 közötti időszakot a nemzeti szuverenitás teljes vagy részleges elvesztése jellemezte, az alkalmazkodás, az igazodás hol erősebb, hol gyengébb, de mindig jelenlévő kényszere volt a meghatározó, ezen szűk keretek között nyílt csak lehetőség a nemzeti érdekek érvényesítésére. Az 1991–2004-es harmadik nagy külpolitikai korszakban a nemzeti szuverenitás és érdekérvényesítés az integrációs szervezetekhez való csatlakozás relációjában alakult. A Török Porta, Bécs, Berlin, Moszkva után a rendszerváltást követő időszakban is az alkalmazkodás játszott túlsúlyos szerepet: a Washington és Brüsszel – vélt vagy valós – elvárásainak való megfelelés. Magyarország Európai Unióhoz fűződő viszonya is az „EU elvárja tőlünk” jegyében alakult a rendszerváltást követő időszakban. Végül a negyedik korszak, amely hazánk uniós csatlakozásával kezdődött, az önkéntesen korlátozott nemzeti szuverenitás kora, a magyar nemzeti érdekérvényesítésben egy történelmileg új minőséget jelent.

Letölthető publikációk:

Dr. Tabajdi Csaba - Korányi Dávid: Az uniós nemzeti érdekérvényesítés három modellje404 KBPDF dokumentum2007.06.22.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius