Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

BÚR GÁBOR

Partes aequales? Angol-egyiptomi Szudán: különös kétszer kettős

 

Az európai gyarmatosítók a valaha általuk birtokolt országokban nem igazán pozitív emlékeket hagytak maguk után. Könyvtárnyi az általuk elkövetett bûntetteknek szentelt irodalom. Makacsul kitartanak azonban olyan nézetek is, amelyek szerint a jobbára fehérek nem fehérek feletti uralma a civilizáció áldását hozták el a barbár népek számára, késõbbi felemelkedésük elõfeltételeit teremtve meg. Az ilyen nézetek képviselõi azt sem felejtik el hangsúlyozni, mennyi fontos infrastrukturális fejlesztés, utak, vasutak, kikötõk, bányák, ültetvények, modern városok, stb. valósult meg a gyarmatokon. Egészen a közelmúltig fontos érvnek számított mindeme vívmányok függetlenség utáni leépülésének konstatálása. A legtöbbet azonban a gyarmatosítók örökébe lépett helyi „elitek” tették a tárgyilagos, kritikai elemzések ellehetetlenítéséért, mivel több mint fél évszázaddal a koloniális rendszer megroppanása, majd gyors összeomlása után is minden mai baj forrásának a gyarmatosítást kiáltják ki, amely a távoli múltból is akadályozza egy adott ország prosperálását. Miután azonban az egykori gyarmatok alkotta országcsoport napjainkra maga is jelentõsen diverzifikálódott, a valaha legszegényebbnek számítók az élre törve sok egykori anyaországot is maguk mögé szorítottak, néhány egykoron kifejezetten gazdagnak számító terület pedig elszegényedett, intézményei leépültek, az a vélekedés kerekedett felül, hogy a gyarmati múlt bármilyen elõjellel való felemlegetése csupán a propaganda eszköztárába tartozhat. Ez a hozzáállás egyben a komoly történeti elemzések értelmét is megkérdõjelezte. A politikai számításból, vagy elõítéletességbõl születõ sommás vélemények nem engedik a tisztánlátást, s még manapság is rányomják bélyegüket a közgondolkodásra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyarmati múlt feldolgozása ne szolgálna tanulságul a mának. Ennek egyik legjobb példája Szudán, illetve Dél-Szudán esete, ahol maguk az érintettek számára is tanulságul szolgálhat annak megértése, hogyan vált országuk névlegesen két, a valóságban persze csak egy ország gyakorlatig két külön birtokává.

 

Letölthető publikációk:

Partes-aequales709 KBPDF dokumentum2014.04.28.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius