Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
24. szám (2010)E-KÖNYVTÁR

LIPTÁK ZITA

Háborús stratégia? Nők elleni erőszak a Kongói Demokratikus Köztársaságban

Jelen dolgozat a Kongói Demokratikus Köztársaságban formálisan 2003-ig tartó, az ország keleti régiójában azonban napjainkban is zajló fegyveres konfliktus során elkövetett nõk elleni szexuális erõszak jelenségét vizsgálja. Elsõsorban arra keressük a választ, hogy mennyiben tekinthetõ kizárólag egy elõre meghatározott, felülrõl irányított háborús stratégia eszközének a szexuális erõszak, illetve milyen egyéb motivációkkal és okokkal magyarázhatjuk annak széleskörû elõfordulását. Érvelésünk szerint a nyugati diskurzusban a kongói háború barbár, primitív jellegérõl, illetve az abban harcoló katonák által elkövetett értelmetlen, kegyetlen, állatias ösztönöktõl hajtott erõszakról kialakult képet eddig alapvetõen az áldozatok szempontjai és beszámoló alakították; ez természetesen nem jelenti azt, hogy a szexuális erõszak elszenvedõinek narratívái ne lennének igazak vagy legitimek, ugyanakkor azok a jelenség mibenlétének csak egy részét képesek megragadni. Ebben a dolgozatban elsõsorban az elkövetõk lehetséges motivációit, szempontjait, gazdasági és szociokulturális hátterét vizsgáljuk, melyek megértése tovább árnyalhatja a háborús idõszakban elkövetett szexuális erõszakról kialakult képet. Míg a kongói háború során tömegessé váló szexuális erõszak jelenségének, vagyis mértékének, mintáinak és következményeinek elemzése során rámutatunk, hogy miért tekinthetõ a szexuális erõszak hatékony háborús fegyvernek, addig az elkövetõi oldal vizsgálatával az is világossá válik majd, hogy ugyanez a jelenség és gyakorlat miért nem definiálható kizárólag háborús fegyverként, stratégiaként.

Letölthető publikációk:

Háborús stratégia?1.6 MBPDF dokumentum2010.09.24.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius