Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

ANDREIDES GÁBOR

1988–1989, a rendszerváltozás esztendei olasz szemmel

A nyolcvanas évekre a kommunista blokk, a Szovjetunió és a szatelit-országok politikai és gazdasági szempontból is a teljes mozdulatlanság állapotát közelítették, sőt némelyikük el is érte ezt az állapotot. Az 1985-ben, mindösszesen 54 éves korában, tehát elődeihez képest nagyon fiatalon pártfőtitkárrá, majd a Szovjetunió elnökévé választott Mihail Gorbacsov számára nem maradt más választás, más követendő politika, mint előre menekülni. Megértette, hogy annak érdekében, hogy menteni lehessen mindazt, ami még egyáltalán menthető mozgást és vitalitást kell adni a szovjet külpolitikának, vagy legalább is úgy kell tenni, mintha mindezek részét képeznék a Szovjetunió külpolitikai doktrínájának. Indro Montanelli (1909–2001) olasz újságíró, aki – sokakkal együtt – nem számított ilyen gyorsan bekövetkező összeomlásra úgy vélekedett, hogy Gorbacsov azt viszont egyáltalán nem értette meg, hogy a totalitárius rendszereket könnyebb létrehozni, mind azokat megreformálni, vagy megszüntetni.Ugyanis, ez utóbbiakhoz is totalitárius módszerek kellenének. Gorbacsov a glasznoszty és a peresztrojka bevezetésével megpróbálta feledtetni a brezsnyevi doktrína merev határait. Politikájának nyomán lazult a kelet-európai szocialista országok Moszkvától való függése, megindult a keleti tömb és magának a Szovjetuniónak a szétesése.

Letölthető publikációk:

1988–1989, a rendszerváltozás esztendei olasz szemmel147 KBPDF dokumentum2009.02.14.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius