Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
SZAKMAI ÉLETRAJZ
Majoros István

2001 áprilisától dolgozom az ELTE Új - és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén. Oktatási területem a 19-20. századi egyetemes történelem. Előadásaim, szemináriumaim címe: Nemzetközi kapcsolatok 1789 - 1920 (francia nyelven is); Európa összehasonlító története a 19. században; Civilizációs találkozások (az európai gyarmatosítás a 18-19. században); Az európai gazdaság főbb kérdései a 19-20. században; Politikai gondolkodás a 19. századi Európában; Fejezetek a tudomány történetéből az ókortól a 19. század végéig (matematika, fizika, kémia); Az első világháború; A hétköznapok világa (élelmezés, járványok, gyógyítás, gyógyszerek, nők, szabadidő); Mozi és történelem; 19-20. századi irodalmi alkotások történeti elemzése; Nemzet, nemzeti mozgalmak a 19. századi Európában; Rendszerváltások Franciaországban, 1789-1914. Kutatási témám: nemzetközi kapcsolatok a 19-20. században, ezen belül a francia külpolitika a 19. század végén, 20. század első felében, illetve a francia- orosz - szovjet, francia - magyar kapcsolatok. Rendszeresen részt veszek a doktori képzésben. Közreműködöm Ph. D. védésekben (ELTE, Pécs, Szeged, Debrecen), habilitációs eljárásokban (Pécs, Szeged), valamint akadémiai doktori védésekben bizottsági tagként, opponensként, elnökként. Az utóbbi időben több alkalommal is meghívást kaptam Franciaországba doktori védési bizottságokba (2002 november, Université de Paris I. 2004 november, Université de Paris I. 2004 december, Université de Nice Sophia Antipolis). Franciául, angolul és oroszul kommunikálok.

 

Pályafutásom főbb állomásai:

 

1949. október 29. - születésem dátuma, Honton, Nógrád megyében.
1968. - Balassagyarmaton érettségizem, a Balassi Bálint Gimnáziumban.
1968/69 - katonai szolgálat.
1974 - diplomát szerzek Szegeden, a József Attila Tudományegyetem történelem - francia szakán.
1974 - 1978. - általános és középiskolákban tanítok, kollégiumi nevelőtanárként dolgozom:
1978-1979. - újságíróként dolgozom Szekszárdon a Tolna megyei Népújságnál.
1979-1980. - újságíró diplomát szerzek Budapesten (MUOSZ).
1979-1982. - a Magyar Rádió Pécsi Stúdiójának riportere vagyok.
1981 - megvédem bölcsészdoktori disszertációmat a szegedi József Attila Tudományegyetemen: A francia-orosz kapcsolatok, 1887-1914. Opponenseim: Csatári Dániel, Székely Lajos.
1982 - 2001. - a Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti Tanszékén dolgozom.
1990 június - megvédem kandidátusi disszertációmat: Franciaország oroszországi politikája (1917-1919). Opponenseim: Ádám Magda, Kun Miklós.
1991. július 1. - docensi kinevezésem.
1992 - 2001. - az Újkortörténeti Tanszéket vezetem (Pécsi Tudományegyetem)
1984, 1989, 1990, 1992, 1993, 1996 - kutatás párizsi levéltárakban
1993 - sikeres középfokú nyelvvizsgát teszek angol nyelvből (C típusú).
1995 - a Magyar Történelmi Társulattól Károlyi Mihály díjban részesülök.
1997 - elnyerem a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat (1998. január 1-től négy év időtartamra).
2000. november 8. - sikeresen habilitálok a Pécsi Tudományegyetemen.
2001. április 1. - az ELTE Új - és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékére kerülök.
2005. április 6. - megvédem akadémiai doktori disszertációmat, s megszerzem az MTA doktora címet (Franciaország a nemzetközi kapcsolatok rendszerében 1871-1940 - opponenseim: Ádám Magda, J. Nagy László, Pritz Pál).

 

Budapest, 2006. január 17.

Dr. habil. Majoros István
egyetemi docens
ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius