Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
PÁLYAKÉP
Paragi Beáta

Paragi Beáta (Szeged, 1979) – A Corvinus Egyetemen (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen) végzett közgazdászként (2003), majd ugyanott a Nemzetközi Kapcsolatok doktori program hallgatója volt (2003–2008). Disszertációjának témája a donor államok oslói békefolyamatban játszott szerepének vizsgálata volt, amelynek készítése során állami ösztöndíjak segítségével Norvégiában, Izraelben és a Palesztinában egyaránt volt lehetősége kutatásokat végeznie. 2003-tól aktívan részt vett a Nemzetközi Tanulmányok Intézet (korábban Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék) oktatási tevékenységében. Kezdetben doktorandusz hallgatóként, majd tanársegédként, illetve adjunktusként vezetett kurzusokat, elsősorban az izraeli–palesztin kérdés, nemzetközi segélyezés és Afrika kapcsán. Jelenleg egy norvég kutatóintézet (Fafo) munkatársa, ahol a nyugati, elsősorban európai segélyezés ’arab tavaszt’ megelőző alakulásával, illetve az azóta bekövezetett változásokkal, azok helyi megítélésével foglalkozik. Kutatási projektjét egy EU Marie Curie IEF támogatás (AIDINMENA, 2013–2015) finanszírozza.

Fontosabb tudományos publikációk

Paragi Beáta (2015) ‘Eastern and Western Perceptions on EU Aid in Light of the Arab Spring’ Democracy and Security 11 (1): 60-82

Paragi, Beáta (2014) ‘Weakening stability by providing aid? Western interests and aid policies in the Middle East’, conference paper, BRISMES Annual Conference 2014, The Middle East in Global Perspective: Interactions across Time and Space. June 16-18, 2014, Brighton

Paragi, Beáta (2012) ‘First impressions and perceived roles. Palestinian perceptions on foreign aid’ Society and Economy 35 (3): 389-410

Paragi, Beáta (2012) ‘The Spiritual Essence: Palestinian Perceptions on Foreign Aid, Conditionality and Reciprocity’ Journal International Political Anthropology 5 (1); 3-28

Paragi Beáta (2010) ’Az oslói békefolyamat és a palesztin autonómia kudarcának okai’, in Csicsmann László (szerk), Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten. Az államiság eltérő modelljei, p275-338, Budapest: Aula

Paragi Beáta (2010) ‘Hungarian Development Policy’, in Paul Hoebink (szerk) European Development Cooperation: In Between the Local and the Global, p195-222, Amsterdam: Amsterdam University Press

Horváth Jenő (szerk., 2009) Nemzetközi kapcsolatok története, 1941-1991.(fejezetek) Veszprém: Pannonprint

Paragi, Beáta (2009): ’Biztonsági percepciók Izraelben’ Nemzet és Biztonság, 2009/7: 61–78.

Paragi Beáta (2009) ’Békefolyamathoz kötött államépítés a Közel-Keleten : A palesztin eset tanulságai’, Külügyi Szemle (1): 73-101.

Paragi Beáta (2008) ’Gyerekkatonák Afrikában’ Külügyi Szemle (4): 57-80

Paragi Beáta - Szent-Iványi Balázs - Vári Sára (2007) Nemzetközi fejlesztési segélyezés. Budapest: TeTT Consult Kft

Paragi Beáta (2007) ’Az oslói békefolyamat gazdasági összefüggései ’Társadalom és Gazdaság (2): 207-239.

Szent-Iványi Balázs – Paragi Beáta (2006) ’Szükség vagy érdek? A nemzetközi fejlesztési együttműködés érdek-, motivációrendszere’ Társadalom és Gazdaság (1) 99-121.

Paragi Beáta (2005) ’A palesztínai arabok nemzeti identitásának fejlődése’ in: N. Rózsa Erzsébet (szerk):Nemzeti identitás és külpolitika a Közel-Keleten és Kelet-Ázsiában, p. 67-83, Budapest:Teleki László Alapítvány

A teljes lista elérhető az MTA/MTMT adatbázisban: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10013212

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius