Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
PÁLYAKÉP
Hautzinger Gyula

1949-ben született Budapesten. Katonai tanulmányait hadtáp szakon a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán végezte (1971). Ezután négy évig első tiszti beosztásában szolgált a 11. Honi Légvédelmi Tüzér (rakéta) ezred hadtápszolgálatánál, tervező-szervező tisztként. 1976 és 1979 között sikeres magasabb tiszti beosztásra képesítő szakmai tanulmányokat folytatott Leningrádban a Katonai Hadtáp és Szállítási Akadémián. 1979 és 1984 között a 2. Honi Légvédelmi Hadosztálynál (Miskolc) mint a hadosztály hadtáp törzsfőnöke teljesített szolgálatot. 1984. nyarán áthelyezték a Honvédelmi Minisztériumba, ahol kiemelt hadműveleti főtisztként a Hadtáp Főcsoportfőnökség állományában szolgált. 1986-ban az ország teljes légvédelméért felelős 1. Honi Légvédelmi Hadtest (Veszprém) hadtápfőnökévé nevezték ki. 1992 és 1997 között visszatért a katonai főiskolára, tanszékvezetőnek. Közben tudományos munkát végzett és felsőfokú angol nyelvi képesítést szerzett. Majd NATO törzstiszti tanfolyamot végzett Hollandiában. 1998-tól a NATO a hadászati parancsnokságának norfolki (USA, Virginia) főhadiszállásán képviselte a Magyar Honvédséget. Magyarország NATO-csatlakozása után eredeti felkészültségének megfelelően, a parancsnokságon, logisztikai főtiszti beosztásban folytatta szolgálatát. 2001-ben rövid ideig Magyar Köztársaság elnökének szárnysegédje. 2001 végétől a HM Stratégiai Védelmi Kutató Hivatal tudományos főmunkatársa, 2002-ben megszerezte a Ph.D. fokozatot. 2003 augusztusa és 2004 júliusa között egy esztendőt töltött Irakban, mint a Nemzetközi („Lengyel”) Hadosztály logisztikai főnöke, ebben a minőségében a magyar szállító zászlóalj szakmai irányítója. Hazatérte után munkáját a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Társadalomtudományi Intézetében folytatta. 2006-ban ezredesi rangban nyugállományba vonult.Több civil szervezet tagja. Számos kitüntetés, közöttük a Francia Köztársaság Érdemrendje tiszti fokozatának a bírtokosa.Kutatóként, katonai elemzőként folyamatosan publikál.

 

Dr. Hautzinger Gyula (PhD.)

Publikációk* 2003-

 

Angol nyelven:

1. The changes in Hungary’s security situation after the change of regime (COL Gyula Hautzinger, Ph.D and Mr. Laszlo Poti, Ph.D) Proceedings from International Conference on ”The main changes in the architecture of the security enviroment of Central European countries after the Prague Summit” Military Academy in Liptovsky Mikulás (27-28 April 2003, Liptovsky Mikulas, Slovakia) ISBN-80-8040-228-0

2. Protection of Cultural Property in Hungary and its Military Aspects ( Dr. Gyula Hautzinger and Mr. Attila Győr) Dissemination of International Law in Central European countries, National Defence Unuversity, Strategic-defence Faculty, Security and International Law Department, Warsaw (Poland) 2004.

 

Magyar nyelven:

Könyvek:

1. A modern Nemzetőrségről – tények és gondolatok (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest 2005)

2. Babiloni Képes Napló (egy év háborúban napról napra) (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest 2006)

3. Norfolki emberünk (visszaemlékezés) (Kornétás kiadó, Budapest 2008)

 

Cikkek, tanulmányok)

1.   Szükség van-e az önkéntes haderőn kívül más erőre? (cikk, ÚHSZ, 2003/5 111-125p)

2.   Kulturális örökségünk védelme és annak katonai aspektusai (tanulmány, ÚHSZ, 2003/12  133-140p, Győr Attilával közösen)

3. Az „Iraki Szabadság” hadművelet korábbi vezetőjének látogatása Egyetemünkön ( cikk, Fórum a ZMNE hivatalos lapja, 11-13p)

4. A Nemzetközi Közép-dél Hadosztály és annak logisztikai biztosítása Irakban (2003. szeptember – 2004. december) (tanulmány, ÚHSZ, 2005/7, 77-87 p, társszerző Bakó Antal mk. ezredes)

5. Az „IRAKI SZABADSÁG” hadművelet logisztikai biztosításának tapasztalatai. A multinacionális logisztika változásai a XXI. század katonai műveleteiben. (tanulmány, Magyar Logisztikai Egyesület,

Logisztikai Évkönyv 2005, 72-82 p, társszerző Bakó Antal mk. ezds.)

6. Magyar katonai részvétel az Iraki Szabadság műveletben (előadás és tanulmány a MHTT 2005.november 3-án megtartott konferenciáján,Hadtudomány, 2005/4, 108-120 p)

7. Az „IrakiSzabadság” koalíciós műveletben résztvevő „lengyel” hadosztály és annak logisztikai biztosítása (a Katonai Logisztika 2005. évi különdíjas pályázata, szerzők: Dr. Hautzinger Gyula ezredes és Bakó Antal mk. ezredes, megjelent a Katonai Logisztika 2006/  számában)

8. Korunk nemzetközi katonai szerepvállalásai és a magyar részvétel az Iraki Szabadság művelet alapján

(Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények 2006. X. évfolyam 3. (tematikus) szám, 102-117 p) 

9. A testületi szellem és a professzionalizmus dilemmái. Egy konferencia korreferátumai (szerző - szerkesztő, UHSZ 2006/4 68-95 p)

10. A szolidarítás és bajtársiasság példája az „Iraki Szabadság” művelet tapasztalatai alapján ( tanulmány,

Társadalom és Honvédelem 2006/2 – egyben a szám szerkesztője )

11. Riga előtt: a NATO és Magyarország – néhány összefüggésben (konferencia hozzászólás, Hadtudomány 2006/4)

12. Kútba esett a Nemzetvédelmi Egyetem és a Rendőrtiszti Főiskola integrációja! (konferencia-hozzászólás, Hadtudomány 2007/4  88-92p)

13. Gondolatok egy amerikai bestseller kapcsán (recenzió Paul L. Bremer: My year in Iraq c. könyvéről, Grotius, a Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézetének tudományos folyóirata 2008, www.grotius.hu)  

 

Egyéb publikációk:

1. Zsoldos vagy honvéd? (vélemény, HVG 2006/16,72-73 p)

2. Magyar Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervezetek a NATO-missziókban (reflexió, BHKK könyvek, Bp., 2006. 52-54 p)

3. Zengő Tubes (vélemény, HVG 2006/46, 90-91 p)

4. Megvéd-e a Védegylet (vélemény, NSZ 2007. 08. 15.)

5. Gripen! Újból és újból…(vélemény, Nsz 2008. 03. 20.)

 

*Megjegyzés: Dr. Hautzinger Gyula 2003. előtt megjelent publikációit 2002. decemberében sikeresen megvédett, és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárában megtekinthető PhD értekezés tartalmazza.

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius