Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
SZAKMAI ÉLETRAJZ
Tefner Zoltán

Szakmai önéletrajz

 

1949. március 4-én született Kötcsén. 1968. szeptemberétől az ELTE hallgatója történelem–német szakon. 1971 januárjától egy félévet töltött Moszkvában az Állami Lomonoszov Tudományegyetemen, ahol történeti kutatásokat folytatott. Ez évtől Diószegi István szakdolgozati szemináriumában kezdett el külpolitikával foglalkozni. 1973-ban ösztöndíjasként egy félévet tölt a jénai Friedrich Schiller Tudományegyetemen. 1973–1974 között segédkönyvtáros volt az Országgyűlési Könyvtárban., majd pedagógus a ságvári Általános Iskolában. 1974-től népművelőként a siófoki Dél-Balatoni Kulturális Központban, ezt követően 1980-tól a Szentendrei Városi Tanács Művelődésügyi Osztályán dolgozott. 1980–1988 között az ELTÉN-n népművelés szakot végzett. Évfolyamdolgozatát nemzetiségi kisebbségi témakörben Manherz Károly vezetésével készítette. 1986–1990 között a Százhalombattai Művelődési Központ igazgatóhelyettese. 1991 óta tanít a Budapesti Corvinus Egyetemen, 2005-ig főleg nyelvpedagógusként a Német Tanszéken, majd ezt követően a Szociológiai Intézetben. 1988-ban egyetemi doktor, 1997-ben Ph.D.-fokozatot szerez, 2006-ban habilitál az ELTÉ-n újkori egyetemes történelemből (Az Osztrák–Magyar Monarchia lengyelpolitikája 1867–1914). 2009 áprilisában megalapította a Társadalompolitika-történeti Kutatóközpontot. A központ keretein belül szociálpolitika-történeti kutatásokkal is foglalkozott. A központ munkájának eredményeként született meg a magyar szociálpolitikát összefoglaló munka (Erika Cser – Juhani Laurinkari – Mária Sárosi – Zoltán Tefner: Grundlinien der ungarischen Sozialpolitikgeschichte. Ein internationaler Ausblick. Herausgeber: Juhani Laurinkari, Zoltán Tefner. disserta verlag, Hamburg, 2013.)

2005-től vendégprofesszorként tíz éven át oktatott a Kelet-Finnországi Egyetem kuopiói campusán. Részt vett az Erasmus-program keretében folytatott oktatásban a Trentói és az Augsburgi Egyetemekkel folytatott koordinációban. 2019-től 2022-ig az Aktion Österreich-Ungarn támogatásával kiutatásokat végzett gazdaságpolitikai területen a Bécsi Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Tanszékén. A mintegy 150 oldalt kitevő kézirat jelenleg kiadásra vár.

2011-től a kutatás homlokterében az osztrák–magyar külpolitika 1914 és 1918 közötti történeti feldolgozása állt. Ebben a témában mintegy 15 tanulmány jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban. 2022-ben adta ki a L’Harmattan kiadó Az Oszták–Magyar Monarchia lengyelpolitikája 1914–1918 című munkát. Oktatói tevékenységet 2019-től nem folytat. Évente általában három alkalommal előadóként szerepelt kül- és belföldi konferenciákom. 2017-ben az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagjai közé választota. A Jacob Bleyer E. Verein elnökségi tagja, 2015 és 2019 között elnökségi tagja az Eötvös Collegium Baráti Körének. Az utóbbi két évben szépírói tevékenységet is folytat. 2021 óta tagja a Magyar Nemzeti Írószövetségnek.

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius