Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
PÁLYAKÉP
Bóka Éva

tanári diplomáját a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg (1978). 1979-tQl 1986-ig az MTA Történettudományi Intézetében dolgozott bibliográfusként és a Világtörténet folyóirat szerkesztQségi titkáraként. Egyéni kutatómunkája 17. századi magyar és európai diplomácia történetre koncentrálódott. Francia politika a török udvarban (1697-1704) címq bölcsészdoktori disszertációját 1983-ban védte meg, 1997-ben Ph.D-vé minQsítette át a Bölcsészettudományi Kar. 1986-tól három évet Münchenben töltött, majd Hollandiába költözött. Tudományos munkáját független kutatóként folytatja: tanulmányokat, könyveket ír, meghívott elQadóként elQadásokat és szemináriumokat tart több hazai és külföldi egyetemen.
FQbb publikációi: Az európai egységgondolat fejlQdéstörténete. Budapest, 2001, Napvilág Kiadó., Európa és az Oszmán Birodalom a XVI.-XVII. században. (Az európai egységgondolat politikai eszmetörténetének kezdetei). Budapest, 2004, L'Harmattan Kiadó.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius