Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
PÁLYAKÉP
Borhi László

Borhi László (1961) az ELTE Bölcsészettudományi karán serezte meg történelem-angol szakos diplomáját 1986-ban. Aspiránsként az alma materben maradt, majd 1988–1989-ben Soros-ösztöndíjjal az amerikai Indiana Universityn tanult és szerzett Master of Arts diplomát. 1991-ben az oxfordi Exeter College-ben tanult. 1993-ban védte meg egyetemi doktori disszertációját az ELTE-n. 1999-ben megszerezte a
történelemtudomány kandidátusa címet. 1989-től az MTA Történettudományi Intézetének kutatója, 1989 és 1993 között a pécsi egyetem vendégtanára. 1994-ben a washingtoni Woodrow Wilson Center International Cold War Project vendégkutatója, később a párizsi EHESS, az Orosz Tudományos Akadémia és a norvég Nobel Intézet vendégkutatója. 1996-ban az amerikai Dartmouth College vendégtanára, 1997-ben, 1999–2000-ben, 2005–2006-ban Hungarian Chair az Indiana University-n. Időközben Bolyai-ösztöndíjas, illetve az MTA Világgazdasági Intézete NKFP-kutatásának projektvezetője. Jelenleg az MTA Történettudományi Intézetének főmunkatársa. 1995-ben megkapta a Magyar Történelmi Társulat Ránki György díját, 2006-ban a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, ugyanebben az  évben Bezerédj-díjas.

Válogatott publikációk/Selected Publications

Könyvek/Books:

 • Magyarország a hidegháborúban, 1945-1956 - A Szovjetunió és az Egyesült Államok között. Budapest, 2005. Corvina Kiadó. (Hungary in the Cold War - Between the Soviet Union and the United States, 1945-1956.)
 • A Vasfüggöny mögött - Magyarország nagyhatalmi erőtérben 1945-1968 (Behind the Iron Curtain - Hungary among Great Powers, 1945-1968). Budapest, 2000. Ister.
 • Megalkuvás és Erőszak - Az Egyesült Államok és a szovjet térnyerés Magyarországon 1945-1949. Debrecen, 1997, KLTE.
 • Az Egyesült Államok és a szovjet zóna, 1945-1990 Budapest, 1994. História.
 • Iratok a magyar-amerikai kapcsolatok történetéhez 1957-1967. Budapest, 2002. Ister.
 • Documents Diplomatiques français sur le Bassin des Carpates. Vol. IV. (as editor). (Redacteur en Chef: Magda Ádám) Budapest, 2002. Akadémiai Kiadó.
 • Pannon Enciklopédia. A magyarság kézikönyve. (szerk.: Kuczka Péter) Budapest, 1993. Pannon.
 • Pannon Enciklopédia. A magyarság története. (szerk.: Kuczka Péter) Budapest, 1994. Dunakanyar.

Tanulmányok/Papers:

 • A nagyhatalmak kelet-közép-európai politikája 1918 után. In Rácz Margit (szerk.): Uniós kihívások az ezredfordulón. Budapest, 2005. 11-64. o.
 • Was American Foreign Policy Really Tragic? In Journal of Cold War Studies, Volume 7, no. 1, Winter 2005, Harvard-MIT (peer reviewed)
 • A magyar-amerikai viszony változásai 1957-1978. In Kiss J. László, Gazdag Ferenc (szerk.): Magyar külpolitika a huszadik században. (Hungarian foreign policy in the 20th Century). Budapest, 2004. Zrínyi Kiadó.
 • 'We Hungarian Communists are Realists': János Kádár's foreign policy in the light of Hungarian-US Relations, 1957-1967. Cold War History, Vol. 4, No. 2 (January 2004) Frank Cass journal(peer reviewed)
 • The Merchants of the Kremlin: The Economic Roots of Soviet Expansion in Hungary. Woodrow Wilson Center Cold War International History Project Working Paper Series, no. 28.
 • Some Thoughts on Historical Scholarship's Contribution to International Relations Theory. In Hungarian Journal of American Studies, (peer reviewed) Fall 2002, Vol. 8, No. 2.
 • Empire by Coercion: The Soviet Union and Hungary in the 1950s. In Cold War History Volume I, Issue 2, (January 2001-2002) Frank Cass journal (peer reviewed)
 • Liberation or Inaction: The United States and Hungary in 1956. In Erwin Schmiedl ed.: Die Ungarnkrise und Österreich (Wien: Böhlau, 2002)
 • Rollback, Liberation, Containment or Inaction? U. S. Policy towards Eastern Europe in the 1950s. In Journal of Cold War History Volume I, Issue I, Fall 1999, Harvard-MIT
 • Az Egyesült Államok kelet-európai politikájánk néhány kérdése, 1948-1956. In Történelmi Szemle, 37. 1995. 3. 277-300.
 • Az amerikai diplomácia és a szovjet politikai-gazdasági térnyerés Magyarországon. In Történelmi Szemle, 35. 1993. 3-4. 339-360. o.
 • The United States and the Origins of the Cold War. In Hungarian Studies, 7. 1991-1992. 1-2. 43-70. o.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius