Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
SZAKMAI ÉLETRAJZ
Szentes Tamás

szül. 1933, Dunakeszi.

Tanulmányok és tudományos fokozatok: Egyetemi diploma: 1955, egyetemi doktorátus: 1959, Marx Károly Közgazd.tud. Egyetem. Akadémiai kandidátusi cím: 1964, akadémiai doktori fokozat: 1974. MTA levelező tagja: 1993-tól, rendes tagja 1998-tól.

Munkahelyek: 1955-1962: szerkesztő-lektor, Közgazd. és Jogi Könyvkiadó; 1962-1967: egyetemi adjunktus, M.K. Közg.tud. E.; 1967-1971: tanszékvez. Prof., University of Dar es Salaam, Tanzánia; 1971-1985: docens, majd 1974-től egyetemi tanár, M.K.Közgazd.tud. E.; 1985-1989: tud. ig., Társadalomtud. Intézet és részidős egyetemi tanár; 1989-2002: főállású egy. tanár, BKÁE; 2002-től Professor Emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem

Szakmai tevékenység: Számos külföldi egyetemen oktatott, többek között vendégprof.-ként a kaliforniai UCLA-n, és vagy három évtizeden át résztvett az ENSZ több intézményének (ILO, UNCTAD, UNESCO, UNU, UNRISD, stb.) szakértői bizottságaiban és nemzetközi tud. társaságok (IPSA, IPRA, IEA, EADI) munkájában, valamint tud. folyóiratok szerk. bizottságaiban.

Tudományos publikációk: 18 tudományos könyvnek szerzője, amelyek közül legjelentősebbek: "The Political Economy of Underdevelopment" (Akadémiai, 1971, 1973, 1976, 1983, 1988), "Theories of World Capitalist Economy" (Akadémiai, 1985), "The Transformation of the World Economy" (UNU-ZED, 1988), "A világgazdaságtan elméleti és módszertani alapjai" (Aula, 1995), "Globalizáció, regionális integrációk és nemzeti fejlődés korunk világgazdaságában", (Savaria Univ. Press, 2002), "World Economics I: Comparative Theories and Methods of International and Development Economics"(Akadémiai, 2002), "World Economics II: The Political Economy of Development, Globalisation and System Transfromation" (Akadémiai, 2003), stb. Ezeken kívül további 39 tanulmánykötetnek társszerzője, és több, mint 200 tanulmány, illetve cikk szerzője. (Ezek nagy része angolul, sőt több közülük franciául, spanyolul, németül, portugálul, egyesek hollandul, arabul, oroszul, japánul és lengyelül is megjelent.)

Kitüntetései: "Munka Érdemrend" ezüst fokozata: 1971, arany fokozata: 1981, Állami Díj: 1985, Arany János közalapítványi díj: 1998, Magyar Köztáursaság Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal": 2003.

 

CURRICULUM VITAE

Tamás Szentes: born in 1933, Dunakeszi, Hungary.

Education and degrees: In 1955 MA, in 1959 doctorate at the Karl Marx Univ. of Economics, Budapest. In 1964: "Candidacy", in 1974 "Academic doctorate" of the Hungarian Academy. In 1993: elected "correspondant member", since 1998 full "ordinary" member of the Hungarian Academy.

Employment: 1955-1962: editor, Publisher of Economics & Law, Budapest; 1962-1967 Associate Professor at K.M. University of Econ. Sc., Budapest, : 1967-1971: Professor and Head of Economics, Univ. of Dar es Salaam, Tanzania; 1971-1985: Professor, K.M. Univ. of Econ. Sc., and research professor of the Center for Afro-Asian Research; 1985-1989: research director, Inst. of Social Science and univ. prof., K.M. Univ., 1989-2002 full-time prof., since 2002 Professor Emeritus, Corvinus Univ. of Budapest.

Professional experiences: Lectured at great many foreign universities, in 1994 and 1996 visiting prof. at UCLA, for decades acted in expert groups of UN bodies (ILO, UNCTAD, UNESCO, UNU, UNRISD, etc.), international scientific associations (IPSA, IPRA, IEA, EADI), and editorial boards.

Publications: Author of 18 books, incl. "The Political Economy of Underdevelopment" (Akadémiai, 1971, 1973, 1976, 1983, 1988), "Theories of World Capitalist Economy" (Akadémiai, 1985), "The Transformation of the World Economy" (UNU-ZED, 1988), "World Economics I: Comparative Theories and Methods of International and Development Economics"(Akadémiai, 2002), "World Economics II: The Political Economy of Development, Globalisation and System Transfromation" (Akadémiai, 2003), etc. Also co-author of 39 books, and more than 200 research papers. (Many of these books and papers were published also in English and some of them in French, Spanish, German, Dutch, Portugese, Arabic, Russian and Polish).

Awards: 1971: "Silver Medal", 1981: "Golden Medal of Labour", 1985: "State Prize", from the President of Hungary; 1998: "Arany János Prize", Hungarian Academy of Sciences; 2003: "Central Cross with Star of the Medal of Hungarian Republic.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius