Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
PÁLYAKÉP
Jeszenszky Géza

Jeszenszky Geza1941. november 10-én született Budapesten. Általános és középiskolai tanulmányait ott végezte, 1959-ben érettségizett a Toldy Ferenc Gimnáziumban. Az egyetemi tanulmányoktól politikai okból eltiltva, 1959–1961-ben segédmunkás. 1961 őszétől egyetemi hallgató, 1966-ban szerzett kitüntetéses középiskolai tanári oklevelet történelem–angol szakon az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1966-tól 1968-ig a Fehérvári úti iskola tanára. 1968-tól 1976-ig az Országos Széchényi Könyvtárban tudományos munkatárs. 1970-ben az ELTE-n egyetemi doktori címet szerzett. 1973–1976-ban aspiráns az MTA Történettudományi Intézetében. 1976-tól a Marx Károly (1990-től Budapesti) Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékén tanította a nemzetközi kapcsolatok és a magyar külpolitika történetét, előbb adjunktusi, 1981-től docensi beosztásban. 1980-ban védte meg történettudományi kandidátusi disszertációját. 1984-től 1986-ig Fulbright-ösztöndíjasként a Kaliforniai Egyetemen Santa Barbarában tanította Közép-Európa történelmét.

Hazatérése után bekapcsolódott az ellenzéki mozgalmakba, részt vett az 1987-es lakiteleki találkozón, 1988-ban a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1989-ben az MKKE Társadalomtudományi Karának dékánjává választották. Megbízatásáról lemondott, amikor 1990. május 23-án a Magyar Köztársaság külügyminiszterévé nevezték ki. Minisztersége alatt is folytatta oktatói munkáját. 1994. július 15-én a kormányváltással megvált miniszteri posztjától, politikai tevékenységét az Országgyűlés tagjaként folytatta mint az MDF országos listáján megválasztott képviselő, a külügyi bizottság tagja. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének munkájában részt vevő magyar delegáció helyettes vezetője. Eközben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is tanított külpolitika-történetet, 1996 elején pedig a Michigani Egyetemen, Ann Arbor-ban vendégprofesszorként a nemzeti és etnikai konfliktusokról tartott egy speciális kollégiumot. 1995 márciusában a Magyar Atlanti Tanács elnökévé választották.

Az 1998-as választások után a Magyar Köztársaságnak az Egyesült Államokba akkreditált nagykövetévé nevezték ki. Megbízatását 2002. augusztus 31-én befejezve és nyugdíjba vonulva visszatért az oktatói munkához a Budapesti Corvinus Egyetemre. A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem meghívására a 2003-as és 2004-es tanévben rendszeres előadásokat tartott nemzetközi politikai és történeti témákban magyar és angol nyelven, valamint a 2004-és 2005-ös tanévben a posztgraduális College of Europe varsói részlegén Közép- és Délkelet-Európa történelmét oktatta. 2005-ben egy speciális kurzust tartott Washington Államban a Pacific Lutheran University-n.

Számos hazai és külföldi szakmai-tudományos egyesület tagja. A Rákóczi Szövetség és a Magyar Sí Szövetség tiszteletbeli elnöke volt, jelenleg a Magyarországi Kárpát Egyesület elnöke. Több száz tanulmánya, illetve cikke jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban, heti és napilapokban, három önálló kötet szerzője, több könyv társszerzője, illetve szerkesztője. Ma is aktív sportember, elsősorban evez és sízik.

Jeszenszky Géza fontosabb publikációi

Könyvek és könyvekben megjelent tanulmányok

ˇ        "Magyarország az első világháború előtti negyedszázad angol nyelvű kiadványaiban [Hungary in the English-language publications of the pre-first-world-war years], Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1970-1971. pp. 405-431. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1973.

ˇ        "A Times és Magyarország az 1904-1906-os politikai válság idején" [Hungary and The Times during the political crisis of 1904-1906], Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1972, pp. 371-408. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1975.

ˇ        "A londoni Eighty Club magyarországi látogatása 1906-ban" [The visit of the Eighty Club to Hungary in 1906], Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1973. pp. 291-311. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1976.

ˇ        "National identity in the past of Hungarian medicine" in Acta Congressus Internationalis XXIV. Historiae Artis Medicinae 1974 Budapestini, pp. 1203-1206. Budapest: Museum, Bibliotheca et Archivum Historiae Artis Medicinae de I. Ph. Semmelweis Nominata, 1976.

ˇ        "A millenáris Magyarország az angol sajtóban" [Hungary in the English press at the end of the 19th century], Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1974-1975. pp.  509-538. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár,1978.

ˇ        "A 'Hungary', az első magyarországi angol újság" [Hungary, the first English-language periodical published in Hungary], Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1976-1977, 475-497. Könyvtár Évkönyve 1976-1977, pp. 475-497. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1979.

ˇ        The Outlines of the History of International Relations in the 20th Century. Budapest: Közgazdasági Továbbképző Intézet, 1984. 136 p.

ˇ        A "magyar kérdés" a brit politikában (1848-1914) [The 'Hungarian Question' in British politics, 1848-1914] in Dénes, Gergely and Pajkossy, eds., A magyar polgári átalakulás kérdései. Tanulmányok Szabad György 60. születésnapjára [The problems of political and social transformation in 19th century Hungary. Essays presented to G. Szabad on his 60th birthday], pp.  447-461. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 1984.

ˇ        "Peace and Security in Central Europe: its British Programme during World War I" in Etudes historiques hongroises 1985. pp. 457-482. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985.

ˇ        Az elveszett presztízs. Magyarország megítélésének megváltozása Nagy-Britanniában (1894-1918) [Prestige Lost. The Changing Image of Hungary in Great Britain, 1894-1918]. Budapest: Magvető, 1986. 369 p. 2. kiad. [2nd ed.] Budapest: Magyar Szemle Kiadó, 1994. 360 p.

ˇ        "A 'Vándorló Skót' és Magyarország" [Scotus Viator and Hungary], in Magyarok a Kárpát-medencében  [Hungarians in the Carpathian Basin], pp. 207-210. Budapest: Pallas, 1988, 1989.

ˇ        Közép-Európa átrendeződése 1914-1918 (A brit koncepciók változásai) [The reorganisation of Central Europe 1914-1918. Changes in the British concepts] in Konfliktus és együttműködés, 6. Ed. by Pál Dunay, pp. 9-60. Budapest: 1989.

ˇ        Hungary through World War I and the End of the Dual Monarchy. Chapter XV in Peter F. Sugar (ed.), History of Hungary. pp. 267-294. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1990.

ˇ        "The Ascending Phoenix and the Departing Eagle" The Rebirth of Poland and the Partition of Hungary in the Policy of the Victors of World War I. in: Wegrzy, Polaci a ich Sasiedzi. pp. 85-97. Warszawa: Magyar Kulturális Intézet, 1990.

ˇ        A feltámadt főnix és az elszállt sas: Lengyelország újjászületése és Magyarország felosztása az I. világháború győzteseinek politikájában ["The Ascending Phoenix and the Departing Eagle" The Rebirth of Poland and the Partition of Hungary in the Policy of the Victors of World War I], in  Polgárosodás Közép-Európában [Bourgeois transformation in Central Europe], pp. 257-266. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1991.

ˇ        Lengyelország és szövetségesei a második világháborúban [Poland and her allies in the second world war], In: Magyarok és lengyelek 1939-1945, ed. by Károly Kapronczay. pp. 44-60. Budapest: Gondolat, 1991.

ˇ        Introduction: The Historical Background of István Bibó’s Writings. In: István Bibó: Democracy, Revolution, Self-Determination ed. by Károly Nagy. pp. 3-10. Atlantic Research and Publications. New York: Columbia University Press, 1991.

ˇ        Hungary: Democracy reborn (ed. by - -) Budapest: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary, 1991.

ˇ        Überlegungen zu einer Gesamteuropapolitik aus mittel- und osteuropäischer Sicht. In: Ungarn im Ausbruch. pp. 33-45. Bern: Botschaft der Republik Ungarn, [1992].

ˇ        “Változó Magyarország - Változó tükörkép” [Hungary in Change - a Changing Image], A Magyarok III. Világkongresszusa dokumentumai [Documents of the third World Congress of Hungarians], Budapest 1992.

ˇ        “1918 októbere és ami utána következett” [October 1918 and what followed], A Magyarok III. Világkongresszusa dokumentumai [Documents of the third World  Congress of Hungarians], Budapest 1992.

ˇ        Ungarn - im Herzen Europas, [előszó] László Fábián, Gyula Kurucz (Hrsg.) In uns liegt ein schőnes Land verbogen, Ungarns Geschichte, Berlin, 1993.

ˇ        Változó Magyarország - változó tükörkép [Hungary in Change - a Changing Image] Emlékkönyv Országh László tiszteletére, ed.  L. Vadon. pp. 223-236. Eger 1993; Bécsi Napló, 14. (1993) 6. 1-3.

ˇ        A tudomány és politika viszonyáról [On the relationship of learning and politics], in Csaba Kiss Gy. (ed.), in Szlovákok az európai történelemben. [Slovaks in the history of Europe], Budapest: Közép-Európa Intézet. Teleki László Alapítvány, 1994. 7-16.

ˇ        A szlovák-magyar kiegyezés útja [On Slovak-Hungarian Reconciliation], in Csaba Kiss Gy. (ed.), Szlovákok az európai történelemben [Slovaks in the history of Europe], Budapest: Közép-Európa Intézet. Teleki László Alapítvány, 1994. 113-

ˇ        "Anchors of Security in Central Europe", 29. Jahrbuch der Diplomatischen Akademie Wien 1993-1994. pp. 105-118. Wien, [1995]

ˇ        A dunai  államszövetség eszméje Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban [The idea of a federation of Danubian states in Great Britain and in the United States during World War I], in Ignác Romsics (ed.) Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. pp. 49-64. Budapest: Teleki László Alapítvány, 1995.

ˇ        British Policy towards Central Europe during Word War I, in Ignác Romsics (ed.) 20th Century Hungary and the Great Powers. pp. 55-71. Atlantic Research and Publications. New York: Columbia University Press, 1995.

ˇ        Foreign Policy, in Éva Molnár (ed.) Hungary. Essential Facts, Figures & Pictures. pp. 152-159. Budapest: MTI Media Bank, 1995.

ˇ        The New Frontier in the New Europe, in Heinrich Pfusterschmid-Hardtenstein (Hrsg), Zeit und Wahrheit. Europäisches Forum Alpbach 1994. pp.347-352. Wien: Ibera Verlag, 1995.

ˇ        "The Lessons of Appeasement", BIGIS Papers 3. 1995. 27-35.

ˇ         A békítési politika és új példái [New cases of appeasement], in Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jubileumi Konferencia 1995. pp. 513-517. [Budapest, 1995]

ˇ         Magyarország változó képe Nagy-Britanniában [The changing image of Hungary in Great Britain], in Magyarságkép és történeti változásai. pp. 79-90. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1999.

ˇ         Magyarország kétoldalú szerződései a szomszédos országokkal és a kisebbségi kérdés [Hungary’s bilateral treaties with the neighboring countries and the issue of national minorities], in Ars boni et aequi. Tanulmányok az ezredvég nemzetközi rendszeréről Bokorné Szegő Hanna 75. születésnapjára. pp. 450-469. Budapest: BKÁE Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, 2000.

ˇ         More Bosnias? National and Ethnic Tensions in the Post-Communist World, in György Lengyel and Zsolt Rostoványi (eds.): The Small Transformation. Society, Economy and Politics in Hungary and the New European Architecture. pp. 588-600. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2001.

ˇ         A magyar külpolitika fő irányai a század utolsó évtizedében [Key fields in Hungarian foreign policy in the last decade of the century], in Pál Pritz (ed.) Magyarország helye a 20. századi Európában. pp. 169-184. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 2002.

ˇ         A „visegrádi gondolat” és az euro-atlanti integráció [The „Visegrád Idea” and euro-atlantic integration], in A rendszerváltozás a Magyar Szemlében 1992-2002 [System change in the journal Magyar Szemle, 1992-2002], pp. 330-337. Budapest: Válasz Könyvkiadó, 2003.

ˇ        From „Eastern Switzerland” to Ethnic Cleansing: Is the Dream Still Relevant? In Steven Béla Várdy and T. Hunt Tooley (eds.): Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe, pp. 11-30. New York: Columbia University Press, 2003.

ˇ        The British Role in Assigning Csallóköz (Zitny Ostrov, Grosse Schütt) to Czechoslovakia, in László Péter and Martyn Rady (eds.): British-Hungarian Relations Since 1848. pp. 123-138. London: Hungarian Cultural Centre and School of Slavonic and East European Studies University College London, 2004.

ˇ        Hungary and Transatlantic Unity. In Éva H. Stephanides (ed.): Transatlantic Influence in Central and Eastern Europe. pp. 9-14. Székesfehérvár: Kodolányi János University College, 2004.

ˇ        Did the United States Let Hungary Down in 1956? In Enikő Bollobás and Szilvia Nagy (eds): The 1950s. Proceedings of the 2003 Biennial Conference of the Hungarian Association of American Studies. pp. 39-44. Budapest: Eötvös Loránd University, 2005.

ˇ        The New (Post-Communist) Europe and Its Ethnic Problems. Budapest: Kairosz, 2005. 173 p.

ˇ        Interjú. In Tóth Pál Péter (szerk.): Vándorlás és népességfogyás. Interjúk a magyarok Magyarország ra vádorlásáról. pp. 114-126. Budapest: Lucidus Kiadó, 2005.

ˇ        A politikus Antall József – az európai úton. Tanulmányok, esszék, emlékezések a kortársaktól. (Szerk. - -, Kapronczay Károly, Biernaczky Szilárd) Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2006. 570 p. – Antall József, a külpolitikus, pp. 72-97., Antall József, a nemzetpolitikus, pp. 98-118., Határozott atlantizmus, pp. 303-306.

ˇ         From 1956 to 1989. The Hungarian Revolution and the Fall of the Communist Dominoes. Itt-Ott Kalendárium 2007. Magyar Baráti Közösség. 212-224.

ˇ         Etnikai és államterületi változások a Balkánon [Ethnic and border changes in the Balkans]. In Glatz Ferenc (szerk.): A Balkán és Magyarország. Váltás a külpolitikai gondolkodásban? Budapest, 2007. 195-203.

ˇ         Ethnic and State Territorial Changes in the Balkans. In Ferenc Glatz (ed.), The European Union, the Balkan Region and Hungary. Budapest: Europa Institut, 2007. 95-104.

ˇ         Hungary. In Levinson, David and Christensen, Karen (eds.) Global Perspectives on the United States. A Nation by Nation Survey. Berkshire Publishing Group, 2007. 287-293.

 

Folyóiratokban megjelent fontosabb írások:

ˇ        "A nagy tülekedés”. (Afrika felosztása)" [The 'Scramble' for Africa], Élet és Tudomány, 21 (1966): 1702-1708.  

ˇ        "Irányzatok a fejlődő országok töténetírásában: Kelet-Afrika története" [Tendencies in historical literature on the developing countries: the history of East Africa] Századok, 102 (1968): 711-716.

ˇ        "A párizsi békekonferencia gyarmati vitája 1919 januárjában" [The colonial debate at the Paris Peace Conference in January 1919] Századok, 105 (1971): 630-657.

ˇ        "Jessenius, a cseh-magyar szövetség vértanúja" [Jessenius, a martyr of the Czech-Hungarian alliance] Élet és Tudomány, 26 (1971): 1166-1170.

ˇ        "Medical and sanitary conditions in Hungary as seen by British travellers, 1790-1848" Orvostörténeti Közlemények. Supplementum 6. Medical History in Hungary, 67-83. Budapest: Medicina, 1972.

ˇ        "C.A. Macartney és a magyar történelem" [C.A. Macartney and the history of Hungary] Tiszatáj, 28 (1974/6): 79-83.

ˇ        "Hungary and The Times during the political crisis of 1904-1906" Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 21 (1975): 377-410.

ˇ        "A Times Magyarországról a századfordulón" [The Times on Hungary at the turn of the century] Valóság, 19 (1976/6): 94-104.

ˇ        "Amerika magyar öröksége" [The Hungarian heritage of the United States] Magyar Nemzet, 7-9 July, 1976.

ˇ        "A brit külügyminisztérium és Magyarország, 1890-1914" [The 'Hungarian policy' of the British Foreign Office, 1890-1914] Történelmi Szemle, 1977/2: 209-246.

ˇ        "Jászi Oszkár és R.W. Seton-Watson levelezése az első világháború előtti években" [The correspondence of Oszkár Jászi and R.W. Seton-Watson in the years preceding the first world war] Századok, 111 (1977):749-774.

ˇ        "The correspondence of Oszkár Jászi and R.W. Seton-Watson before World War I" Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 26 (1980): 437-454.

ˇ        "Új szellem szabadságharcunk külföldi megítélésében?" [A new approach in the foreign evaluation of the Hungarian War of Independence?] Valóság, 23 (1980/8): 112-117.

ˇ        "A koalíció és Anglia. Angol-orientációs kísérletek a századeleji magyar politikában" [The Hungarian Coalition of 1904-1909 and Great Britain. Attempts at a British orientation in early 20th century Hungarian politics] Századok, 115 (1981): 958-994.

ˇ        ´The Times´ and Its Image of Hungary Before the First World War, The New Hungarian Quarterly, Vol. XXIII, No. 87, Autumn 1982

ˇ        "Követelménycsökkentés vagy intenzívebb tanulás?" [Lowering the requirements or intensifying the work? The position of history-teaching in Hungary] Mozgó Világ, 1982/3: 114-121.

ˇ        "A nemzetközi tudományos találkozók hasznossága. Gondolatok a bukaresti történészkongresszus után." [The utility of international scientific symposia: reflections after the Bucharest Congress of Historians] Egyetemi Szemle, 1982/1-2. 105-116.

ˇ        "A 'Vándorló Skót' és Magyarország," [Scotus Viator and Hungary] História, 4 (1982/4-5): 26-28.

ˇ        “Nemzettudat és nemzet. A magyar önismeret korlátai a századelőn” [The limits of Hungarian national self-awareness at the beginning of the 20th century], Tiszatáj, 1985/11

ˇ        "The Hungarian Question in British Politics, 1848-1914" The New Hungarian Quarterly, No. 100. 26 (1986): 162-170.

ˇ        "Seton-Watson és a 'magyarellenesség'" [Seton-Watson and 'anti-Hungarian' bias] História, 9 (1987/1): 20-21.

ˇ        "Magyarságtudomány Kaliforniában" [Hungarian studies in California] Magyar Nemzet, 27 June, 1987.

ˇ        "Tisza István mint tragikus hős. Vermes Gábor életrajzi munkája" [István Tisza as a tragic hero. G. Vermes' biographical work] Valóság, 30 (1987/10): 107-111.

ˇ        "István Tisza: Villain or tragic hero? Reassessments in Hungary - verdict in the U.S." Hungarian Studies Review, (Toronto) 14 (1987/2): 45-57.

ˇ        "Lengyelország és szövetségesei a II. világháborúban" [Poland and her allies in the second world war] Életünk, 24 (1987/10): 965-974.

ˇ        “Egy viszonzatlan szerelem történetéből. A brit-magyar kapcsolatok 150 éve” [From the history of a one-sided love-affair. 150 years of British-Hungarian relations], Kortárs, 1988/7.

ˇ        “Magyarság és asszimiláció. Esszé két tételben” [Hungarians and assimilation], ef-lapok, 1988/6-7-8

ˇ        “Brit biztonság és európai béke” [Security for Britain and peace for Europe], História, X (1988/2-3): 27-29.

ˇ        “A dunai államszövetség eszméje Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban az I. világháború alatt” [The idea of a federation of Danubian states in Great Britain and in the United States during World War I], Századok, 122 (1988/4): 648-663. Látóhatár, 1991/1: 164-184.

ˇ        “A csallóközi magyar-szlovák határ története” [The history of the Slovak-Hungarian border at the Csallóköz], História, X (1988/6): 28-30.

ˇ        “Balsors vagy balítélet? A magyar külpolitika és az első elvesztett világháború” [Ill fate or misjudgement. Hungarian foreign policy and the first lost world war], Hitel, 1989/7: 25-27. Látóhatár, 1989/6.122-130.

ˇ        "The Idea of a Danubian Federation in American Thought during World War I" Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1988, [1989] 2-3.

ˇ        "The Hungarian reception of  Scotus Viator", Hungarian Studies, 5/2 (1989): 147-165.

ˇ        A magyarság és a három Európa [Hungarians and the three Europes], in: Kell-e nekünk Közép-Európa? Századvég, különszám, 47-50. [1989]

ˇ        "The Hungarians and the Three Europes" Aula, 2 (1990/2): 35-41

ˇ        “Angolok és emigránsok az "Erdély történeté-ről” [British and emigré authors on ´History of Transylvania´] Erdélyi Múzeum, (1990/1): 98-102.

ˇ        “A magyarság és a három Európa” [Hungarians and the three Europes], Európai Utas, 1 (1990): 31-32.

ˇ        „Az új Magyarország külpolitikájáról” [On the foreign policy of the new Hungary], Bécsi Napló, 11. (1990), 4. VII-VIII.

ˇ        “Külpolitika az új korszakban” [Foreign policy in the new era], Európai Szemle, 1. (1990): 52-56

ˇ        “Négyszázötven év után valódi függetlenség”, Bécsi Napló, 12. (1991) 4. VII-VIII.

ˇ        “Másnap - Gondolatok a kommunizmus utáni világról” [The Day After. Reflections on the Post-Communist world], Kapu, 1992/33.

ˇ        "The Day After: Reflections on the Post-Communist World" West-Ost Journal, 25. (1992/ 1) 13.

ˇ        "Olaszország és a közép-európai integrációk" [Italy and integration structures in Central Europe], Európai Utas, 3 (1992/1). 16-20.

ˇ        “A szlovák-magyar kiegyezés útja” [The road to Slovak-Hungarian reconciliation], Új Magyarország, 2. 1992. IX. 5. p. 3.

ˇ        "Angolok a Monarchia felbontásáról" [British authors on the break-up of the Monarchy] , História, (1993/1): 22-24.

ˇ        “A magyar külpolitika dilemmái” [Hungary’s Foreign Policy Dilemmas], Magyar Szemle, 2 (1993/4): 360-370. 

ˇ        "Hungary’s Foreign Policy Dilemmas", The Hungarian Quarterly, 34 (1993 Summer): 3-13.; Begegnungen – Crossroads. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest, 1994. 83-93.

ˇ        "Ungarische Außenpolitik", Südosteuropa Mitteilungen, 33. (1993/3) 199-203.

ˇ        "The Lessons of Appeasement" The Hungarian Observer, (1994 January)

ˇ        "Nations and Minorities in Europe", The Hungarian Observer, 7 (1994  May, Special Issue): 1-6. 

ˇ        "Nemzetek és kisebbségek" [Nations and minorities], Magyar Szemle, 3, (1994/ 6): 563-570.

ˇ        "One Thousand Years at the Crossroads of History: History and the Politics of Transition" Macalester International, 1995. Fall. 97-113.

ˇ        “Becsapott-e a Nyugat bennünket 1956-ban?” [Did the West let Hungary down in 1956?], Magyar Nemzet, 1995. XI. 16. 10.

ˇ        "A Honfoglalástól az integrációig" [From settling in Hungary to integration in Europe], Magyar Szemle, 1996/7, 705-714.

ˇ        "Magyarország és a kétoldalú szerződések" [Hungary and the bilateral treaties] Magyar Kisebbség, 1996. 4. (6.) 6-15.

ˇ        "Hungary's Bilateral Treaties with the Neighbours," Ethnos-Nation, (Köln) 1996. [1997] Nr. 1-2. 123-128.

ˇ        "Viták a magyar-román szerződés körül" [Disputes over the Hungarian-Romanian Treaty] Kurtán Sándor, etc (ed.) Magyarország Politikai Évkönyve 1997. 220-227.

ˇ        "Central Europe and Appeasement," Uncaptive Minds, 9 (1996-97). Nos. 1-2. 5-10.

ˇ        "Az euroatlanti gondolat történelmi gyökerei Magyarországon" [The historical roots of Euro-Atlantic thinking in Hungary] Külpolitika, 1997/1. 17-29.

ˇ        "The Atlantic Ideals and Hungary" Foreign Policy [Budapest] 1997. 125-130.

ˇ        "More Bosnias? National and Ethnic Tensions in the Post-Communist World," East European Quarterly, 31. (1997) No. 3. 283-299.

ˇ        "Ethnic Nationalism and Communism" Uncaptive Minds, 9. (1997), 3-4. 117-120.

ˇ        "Európa közepén vagy Európa peremén?" [In the heart or on the edge of Europe?], Európai Szemle, 1997/3, 77-85.

ˇ        „1945: Omega és Alfa? John Lukacs a világtörténelmi korfordulóról” [Year Zero: John Lukacs on a turning point in world history], Magyar Szemle, 6 (1997/3-4): 200-203.

ˇ        "A régiók és autonómiák Európája felé. Skócia és Wales a belső önrendelkezés útján" [Towards the Europe of regions and autonomies. Scotland and Wales on the road to internal self-determination] Bécsi Napló, 18. (1997). IX-X. 1.

ˇ        „The New European Frontier”, Society and Economy in Central Europe, Vol. XX. (1998), No. 1. 45-57.

ˇ        A „visegrádi gondolat” és az euro-atlanti integráció [The „Visegrád Idea” and euro-atlantic integration], Magyar Szemle, 7 (1998/7-8): 124-134.

ˇ        “A ’magyar kérdés’ új megközelítése” [A new approach to ’the Hungarian question’], Napi Magyarország, 1998. IX. 2.

ˇ         „Szabadságharcunk az angol köztudatban” [Our War of Independence in English public thought], Valóság, 41 (1998/ 9): 65-73.

ˇ         „Kossuth’s Challenge to American Isolationism”, Hungarian Studies, 16 (2002/2): 185-204.

ˇ         „A historizálás hasznossága (Arthur Griffith: Magyarország feltámadása)” [The use of history in Arthur Griffith’s Resurrection of Hungary], Kortárs, 47 (2003/ 5), 104-106.

ˇ         „The Genesis of a Lasting Quarrel in Central Europe”, The Hungarian Quarterly, 44 (Winter 2003), 113-118.

ˇ         „Antall József, a külpolitikus” [József Antall and foreign policy], Valóság, 46 (2003/12), 57-75.

ˇ         „A ’magyar kérdés’ és történelmünk üzenetei” [The Hungarian question and the messages of Hungarian history], Magyar Napló, 16 (2004/3), 36-39.

ˇ         „A világbirodalom védelme. A Brit Birodalom hadicéljai 1914 nyarán” [War aims of the British Empire in Summer, 1914], História, 26 (2004/6-7), 22-24.

ˇ         „USA: semlegesség és üzlet?” [Neutrality and business? The U.S. and World War I], História, 26 (2004/6-7), 44-46.

ˇ         „Antall József, a nemzetpolitikus” [József Antall and his all-Hungarian policy], Valóság, 48 (2005/1), 79-94.

ˇ         Tanulmányok a szuverén Magyarország külpolitikájáról [Studies on the foreign policy of Hungary after the restoration of sovereignity], Külügyi Szemle, 4 (2005/1-2), 274-290.

ˇ         „Hogyan kerültünk szovjet fennhatóság alá?” [How Hungary came under Soviet domination?], Magyar Szemle, 14, (2005/3-4.) 8-18.

ˇ        „Trianon, az európai tragédia” [The Peace Treaty of Trianon, a tragedy for Europe], Magyar Szemle, 14, (2005/5-6.), 7-24.

ˇ        „Trianon, az önrendelkezési elv megcsúfolása” [The Peace Treaty of Trianon, a travesty of the principle of self-determination], Rubicon, 2005/6: 4-5.

ˇ         „A Csallóköz elvesztése. Esettanulmány Trianon történetéhez” [How the Csallóköz was lost in the Peace Treaty of Trianon? A case study],  Rubicon, 2005/6, 6-7.

ˇ        Válasz egy doktrinernek [Reply to a Doctrinaire],  Külügyi Szemle, 4 (2005/3-4), 290-293.

ˇ        Itélet van. [Verdict given], Magyar Szemle, 14.  (2005/11-12.), 150-153.

ˇ        What Is to Be Done to Make the Balkans Stable? Slovak Foreign Policy Affairs, vol. vi. (2005), no ii. 74-80.

ˇ         Poland, Hungary, and the Fall of the Communist Dominoes, Central European Political Science Review, Vol. 6. (2005), No. 21-22, 37-42.

ˇ         Elkerülhető volt-e az 56-os forradalom leverése? Gati: Vesztett illúziók. [Was the suppression of the 1956 revolution inevitable? Review of Gati’s Failed Illusions], Magyar Szemle, 2006. október, 148-159.l.

ˇ         The Afterlife of the Treaty of Trianon (Miklós Zeidler, Archimédesz Szidiropulosz, Ágnes Beretzky), The Hungarian Quarterly, 47 (Winter 2006), 101-111.

ˇ         Was Failure the Only Option? (Charles Gati: Failed Illusions), The Hungarian Quarterly, 48  (Spring 2007), 100-108.

ˇ        A zsidóság tragédiája mint magyar tragédia [The Holocaust as a Hungarian Tragedy], Hitel, XX (2007 április), 21-31.

ˇ         Was Failure the Only Option? (Charles Gati: Failed Illusions), The Hungarian Quarterly, 48  (Spring 2007), 100-108.

ˇ         From 1956 to 1989. The Hungarian Revolution and the Fall of the Communist Dominoes. Itt-Ott Kalendárium 2007. 212-224.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius