Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
SZAKMAI ÉLETRAJZ
Szávai Ferenc

Szávai Ferenc Tibor, a 19-20. századi gazdasági modernizáció, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának kutatója 1960. július 5-én született a Fejér megyei Enyingen. Az érettségi után 1979-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán folytatta tanulmányait történelem-magyar szakon.

A katonai szolgálat letöltése után 1985-ben a Kossuth Lajos Tudomány-egyetemen, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte a történelem szakot, és 1987-ben középiskolai tanári oklevelet kapott.

Ezt követően középiskolákban, illetve a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán dolgozott. 1991-ben politológusi, majd 1998-ban német nyelvtanári, majd 2003-ban német nemzetiségi bölcsész oklevelet szerzett.

1993-tól a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszékén akadémiai állományú tudományos főmunkatárs, 1995-től egyetemi docens.

1989-ben védte meg egyetemi doktori értekezését az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

1990-ben felvételt nyert a MTA TMB belföldi tudományos továbbképzésére, amelynek keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Újkori Magyar Történeti Tanszékén dolgozik, témavezetője Pölöskei Ferenc akadémikus volt.

1991-től folyamatosan kutat a stuttgarti, heidelbergi, bécsi, zürichi, genfi és prágai levéltárakban és egyetemeken a Soros Alapítvány és az Europa Institut Budapest, a Deutscher Akademischer Austauschdienst Bonn támogatásával, aminek eredményeként született meg a „Gazdaképzési rendszerek összehasonlító vizsgálata Európában a 19-20. században" című kandidátusi disszertációja 1993-ban.

A másik kutatási témája „Az Osztrák-Magyar Monarchia közös vagyonának felszámolása" OTKA Világbanki Hitelből Támogatott Fiatal Kutatók Ösztöndíjának keretében indult 1994-ben, amit az Osztrák Köztársaság Fonds zur Förderung der wissenschaftlicher Forschung der Republik Österreich alapítványának két kutatási programja támogatott. A témához további három önálló és két résztvevői OTKA program kapcsolódik. Ezeket a kutatásokat támogatta a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíja is.

DAAD ösztöndíjas a Stuttgart-Hohenheimi Egyetemen 1992-1993-ban, a Harald Winkel professzor vezette intézetben, továbbá 1997-ben és 2003-ban, amikor kutatásait Jürgen Frhr. von Krüedener professzor segítette. A Svájci Államszövetség ösztöndíjasa a Zürichi Egyetemen 1995-ben, itt Hans-Jörg Siegenthaler professzor irányította munkáját. ÖAD ösztöndíjas 1995-ben Bécsben. „Lise Meitner" ösztöndíjas Bécsben 1998-1999-ben. 2000-2001 között tudományos munkatárs a Bécsi Egyetem Kelet-Európa Történeti intézetében, ahol Horst Haselsteiner, Ernst Bruckmüller professzorokkal dolgozott együtt

A tudományos közéletben való részvétele kezdettől fogva jelentős, 1997-től a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottságának tagja, majd a 2003-tól kezdődő akadémiai évben a MTA Bányászati Ergonómiai és Bányaegészségügyi Tudományos Bizottság Történeti Albizottság tagjává választotta. Tagja több hazai szakmai szervezeteknek és számos nemzetközi intézetnek és egyesületnek, így többek között a Austrian Institute of East and Southeast European Studies OSI (Verein „Österreichisches Ost-uns Südosteuropa Institut"), és az Institut für den Donauraum und Mitteleuropa IDM tagja.

1999-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia „Bolyai János" kutatási ösztöndíját. 2002-2005 között az Oktatási Minisztérium „Széchenyi István" ösztöndíja keretében támogatta oktatói és kutatói munkáját.
Több nemzetközi konferencia résztvevője, részt vett konferenciák és szemináriumok szervezésében, nemzetközi kapcsolatai jelentősek.

2001-ben habilitált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2005. július 1-től a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék docense, 2005. szeptember 1-től a Nemzetközi Tanulmányok Intézet egyetemi tanára.

Tagja a Budapesti Corvinus Egyetem „Nemzetközi Kapcsolatok" multidisz-ciplináris doktori iskolájának, rendszeresen részt vesz a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Doktori Program, „Európa és a magyarság a 18-20. században" című program doktori eljárásaiban.

Önálló köteteinek száma hét, eddig négy könyve jelent meg magyarul, három német nyelven, négy kötetet szerkesztett és szerkeszt most is. Eddig mintegy száz szakmai publikációja jelent meg, az erre történő hivatkozás is hasonló nagyságrendű. Német, angol és orosz nyelven kommunikál.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius