Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

PRITZ PÁL

A magyar nemzeti érdekek első világháború alatti érvényesítésének lehetőségei és vaskos korlátai

 

Tisza István és a magyar politikai elit java tudta, hogy a magyarság ebbõl a háborúból jól nem kerülhet ki. Mert gyõzelem esetén szükségszerûen még nagyobb számú idegen ajkúval kell bajlódnia, bukás esetén pedig szétesik, megszûnik a birodalom.

Ez a magyarázata annak, hogy a magyar kormányfõ elõször ellenezte a háborút. Egy héttel késõbb azért csatlakozik az ultima rációt akaró többséghez, mert tudomásul veszi annak elkerülhetetlenségét. Az elkerülhetetlenség részben az Osztrák­-Magyar Monarchia szerkezetébõl, részben a Monarchiának a Német Birodalomtól már akkoron alárendelõdõ helyzetébõl származott. Tisza István tudta, hogy a magyar nemzetnek szüksége van az Ausztriával való házasságra. E nélkül képtelen elõnyös pozícióját fenntartani.

Ezt fejezi ki írásom címe is, amely utal a magyar nemzeti érdek érvényesítésének vaskos korlátaira. 1914 nyarán is nemzeti érdek követelte a dualista szerkezet fenntartását, ugyanakkor azzal, hogy Tisza István ellenjegyezte a Szerbiának küldött uralkodói ultimátumot, tudomásul vette a nemzeti érdekérvényesítés vaskos korlátait.

Letölthető publikációk:

A-magyar-nemzeti-erdekek674 KBPDF dokumentum2014.05.14.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius