Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A szécsényi nyilatkozat
2009.09.10.

Szlovákiát és Magyarországot többszörös szövetségi kötelék kapcsolják egymáshoz: egyebek mellett mind a két ország tagja az Európai Uniónak, a NATO-nak, az Európa Tanácsnak, az EBESZ-nek, a Visegrádi Csoportnak. A két államnak bőven lett volna alkalma elsajátítani az együttműködés és a békés egymás mellett élés alapszabályait. Azonban időről-időre, szinte menetrendszerűen felfokozott feszültségek jelennek meg és – kellő politikai elkötelezettség híján – ezeket meglehetősen nehézen csillapítani, ráadásul a két szomszéd ország kapcsolataiban ellenségeskedő közhangulat alakult ki. Elég emlékeztetni a legutóbbi eseményekre. Nyár elején a szlovák parlament jóváhagyja az államnyelv-törvény módosítását, amelyet szlovák és magyar részről is sokan félreértelmeztek, illetve félremagyaráztak, azonban tény, hogy a szeptembertől hatályos jogszabály szigorított az addig érvényben levő törvényen. Augusztus végén, Szent István király révkomáromi lovas szobrának felavatása kapcsán új a konfliktushullám kezdődött. Az ünnepségre Sólyom László köztársasági elnök is hivatalos volt, ám a szlovák hatóságok megtagadták tőle az ország területére való belépés jogát. Balázs Péter magyar külügyminiszter a kérdésnek az Európai Tanács keretében történő megvitatására gondolt, az EU svéd elnöksége ellenben nem kívánta európai szintre terelni az ügyet, és jelezte, hogy a megoldást a két állam közti bilaterális tárgyalásoktól várja. Ezek után került sor szeptember 10-én a Bajnai Gordon által javasolt magyar–szlovák miniszterelnöki találkozóra Szécsényben. A találkozón elfogadták a két miniszterelnök tizenegy pontos nyilatkozatát, amely ugyan egyik országban sem részesült egyöntetűen kedvező fogadtatásban, ennek ellenére ígéretes lépésnek tűnik a két állam viszonyának rendezése felé.

Az angol nyelven megfogalmazott szécsényi nyilatkozat forrása Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának honlapja: http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/en/bal/actualities/spokesman_statements/Szecseny_eng_090910.htm

A nem hivatalos magyar nyelű fordítás szintén ugyanott olvasható: http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Aktualis/Szovivoi_nyilatkozatok/Szecseny_090910.htm

(A dokumentumot újra közreadja Horváth Jenő)

Letölthető publikációk:

A szécsényi nyilatkozat117 KBPDF dokumentum2009.09.14.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius