Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

GAZDAG FERENC

A globalizáció kihívásai

A biztonsági tanulmányok tárgyát a politikailag szervezett humán közösségek biztonsága képezi, ennélfogva az államok kialakulása és létezése okán a biztonsági tanulmányok par excellence nemzetközi jellegűek. A biztonságpolitikáért felelős államok ugyanis a nemzetközi közösség tagjaként tevékenykednek, s ekként küzdenek érdekeikért, illetve kezelik/hárítják el a felmerülő kihívásokat. A biztonsági tanulmányok relatíve új terület a bevett tudományos diszciplínák között (a magyar szóhasználatban korlátozó módon a biztonságpolitika honosodott meg), s legnagyobb hatású iskolái közé tartozik a Bary Buzan vezette koppenhágai iskola. Legfőbb újításuk a hidegháborús katonai biztonságon túllépő, a nemzetközi biztonság fogalmát új területekkel kibővítő (politikai, a gazdasági, a társadalmi és a környezeti biztonság) értelmezés. A biztonsági tanulmányok kibővített értelmezése különösen előtérbe került a 21. század beköszöntével. Mind vertikális mind horizontális értelemben jelentős bővülés történt. Az eddigi kihívások mellett külön kategóriát képviselnek az egyes államok, esetekként egy-egy régió kompetenciáját méretükben meghaladó kihívások. A felgyorsuló nemzetköziesedésből, a világméretű liberalizációból, a mindenütt érzékelhető homogenizációból (az amerikanizációval együtt e folyamatokat együttesen nevezik globalizációnak) fakadó kihívások az egyes államok számára megoldhatatlan problémák jelentenek, s a velük való foglalkozás a nemzeti biztonsági stratégiák prioritásai között mind előkelőbb helyeket foglal el. A válaszok keresése elve nemzetközi együttműködést igényel.

Az alább következő tanulmány is ezt a kibővítő logikát követi, illetve adaptálja a vizsgált folyamatokra. Eredetileg a tanulmány a biztonságpolitika szak tankönyvének (Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok-biztonságpolitika. ZMNE, Budapest, 2011.) negyedik fejezetét képezte, s a jelen forma ennek egy rövidített változata.

Letölthető publikációk:

A_biztonsagpolitikai_kihivasok614 KBPDF dokumentum2012.02.13.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius