Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

JESZENSZKY GÉZA

Kényszerpálya, alternatíva és bűnbakok a 20. század magyar külpolitikájában – Pritz Pál munkássága nyomán

Magyarország modern kori történelmében a 20. század volt tragikus fordulatokban a leggazdagabb, s ezek hatásai, következményei nemcsak a mai, de a következő nemzedékeket is súlyosan érintik. Ha ebben egyetért is a legtöbb iskolázott magyar, e helyzet okaiban már aligha. A szólásszabadság 1989-es helyreállítása nyomán a reális szemléletű, hiteles ismereteket nyújtó történeti munkák mellett rengeteg hamis magyarázat, féligazság, összeesküvés-elmélet, „szerecsenmosdatás" és bűnbakkeresés van jelen a nyomtatott és az elektronikus médiában. Így a korábbi, eltorzított, osztályharcos szemlélet után inkább a káosz, a zavar, a bizonytalanság jellemzi a mai magyar társadalom történelmi tudatát, mintsem az illúzióktól és a nemzeti mazochizmustól egyaránt mentes reális múltszemlélet. Kívánatos lenne a történeti gondolkodást megtisztítani mind a napi politika befolyásától, mind pedig a dilettánsok szellemi, sőt időnként politikai károkat is okozó hatásától. Ehhez jó kiindulópontot kínál a külpolitika-történet, mert itt a vitathatatlan tények és még vitathatatlanabb következményeik lehetővé teszik, hogy a fő vonalakat tekintve kialakuljon egy széles körben elfogadott felfogás. Annál is fontosabb történelmünk megértéséhez a nemzetközi háttér, mert ez utóbbi hagyományosan gyenge pontja a hazai közgondolkodásnak.

Letölthető publikációk:

Kényszerpálya, alternatíva és bűnbakok a 20. század magyar külpolitikájában – Pritz Pál munkássága nyomán109 KBPDF dokumentum2008.08.19.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius