Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

SZENTES TAMÁS

Marx és a kapitalizmus „alternatívájának” kérdése

Jó pár évvel ezelőtt egy nemzetközi tudományos értekezleten azt a kérdést tették fel a neves amerikai társadalomtudósnak, Immanuel Wallerstein professzornak, hogy ő marxista-e. Mire ő – kifejezvén azt, hogy független gondolkodónak tarja magát – azzal a kérdéssel válaszolt, hogy vajon Marx marxista volt-e. Ez a válasz nemcsak azért volt helyénvaló, mert maga Marx is olyan független gondolkodó volt, aki a szerzett tapasztalatok alapján alakította és módosította nézeteit, hanem mert tudományos elméletének is, és ideológiai koncepciójának is (a kettő közötti különbségről itt nem is szólva) a későbbi követői, sőt már szerzőtársa, Engels is, különböző értelmezéseket adtak, és így a „marxizmusnak” is többféle irányzata alakult ki. (Mint amilyen az egyik-másik ortodox marxizmus, a különféle „dogmatikus” és „revizionista” irányzatok, a leninizmus, sztálinizmus, maoizmus, neo-marxizmus, stb. Ezek megkülönböztetésére az "ortodox", "dogmatikus", "revizionista" és más jelzőket többnyire erősen szubjektív értékelések szerint alkalmazták a marxizmust hivatalos ideológiává tevő és ezáltal elkorcsosító rendszerekben a mindenkori hatalmi viszonyok szerint. A volt "szocialista" országokban egyeduralkodóvá tett és az eredeti marxizmust nagymértékben meghamisító, politikailag manipulált irányzat, az ún. marxizmus‑leninizmus maga is gyakori változásokon, átértékeléseken, revíziókon ment át. Eközben évtizedeken át megőrizte többnyire más országok kommunista pártjainak ideológiájában is a vezető szerepét, és alaptételei – az olykor módosuló értelmezés ellenére – konvencionálissá váltak.)

Letölthető publikációk:

Marx_es_a_kapitalizmus399 KBPDF dokumentum2012.06.06.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius