Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

PRITZ PÁL

Jászi Oszkár helye a magyar történelemben

 

Még 45 esztendõs sincs amikor – nem kényszerbõl, belsõ késztetésbõl – elmegy e honból. A radikálisnak mondott Jászi Oszkár – bolsevik mércével – dehogy radikális. Benne már akkor ott munkál a kommunizmus (nem csupán a hazai, hanem úgy általában minden kommunizmus) kilátástalanságát hirdetõ kemény meggyõzõdés. 1919. augusztus végén írja Braun Róbertnek: „A vadul rohanó események persze egy idõre összes dolgainkat felborították. De a fehér õrület sem tarthat tovább, mint a vörös. Amennyire csak lehet, a Társadalomtudományi Társaságot és a Huszadik Századot tartsátok össze! …A reakcióval éppoly energikusan fel kell venni majd a harcot, mint a marxista talmudistákkal s általában a gettószellem minden megnyilvánulásával. Mert nem igaz, hogy a hiba Leninben volt. A hiba Marxban volt, s a Marx igazi tanítványai … a bolsevisták.” (Kiemelés – P.P.)

Jászi sorai inkább a gondolkodására oly tipikusan jellemzõ doktrinerséget, mint az akkori világot tükrözik. 1919 augusztusának végén a Társadalomtudományi Társaságnak, a Huszadik Századnak nemhogy az összetartása, a fenntartása is lehetetlenség. Mert a „fehér káosz” jóval több volt, mint káosz. Magában rejtette a zûrzavar meghaladásának, az ellenforradalmi rendszer belsõ konszolidálódásának a lehetõségét.

A történeti köztudatban élt, mai is élõ Jászi-képet jelentõs mértékben Mályusz Elemér Vörös emigráció címû munkája éltetette, élteti. Õ a hazai historiográfia egyik jelese. A nem szakértõ olvasó pedig miért is tudná, hogy ebben az esetben tehetségét, szakmai igényességét mélyen alulmúló munkát adott ki a kezébõl. Az is súlyt ad a könyvnek, hogy ez az emigráció valóban ártott általában a magyarság, s azon belül a megcsonkított ország érdekének. Ám mindeközben Mályusz Elemér már munkájának címével – Vörös emigráció – hamisít.

Mert az emigráció valósága éppen ellenkezõleg festett. Ám Jászi Oszkárnak nagy súlya, nagy szava volt, ezért a hamis állítás õt is vörös fénnyel vonja be.

Letölthető publikációk:

Laszo-Oszkar-helye-a-magyar-tortenelemben592 KBPDF dokumentum2015.03.11.

GROTIUS KÖNYVTÁR


Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2018 Grotius