Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
47. szám (2011)E-KÖNYVTÁR

HAUTZINGER GYULA

Babiloni napló (Egy év a háborúban, napról-napra)

2003. május végén, egy pénteki napon Mályiban az éves szokásos miskolci volt hadosztály találkozón az ünnepi vacsora közben megcsörrent a mobiltelefonom. A Tábornok hívott. Közölte, hogy alakul az Irakba tervezett csapat, és szüksége lenne egy logisztikusra a „lengyel” hadosztály törzsbe. Rögtön igent mondtam. Ennek több oka is volt. Pár héttel korábban intézetemnél, a Stratégiai Védelmi Kutató Hivatalnál bejelentették, hogy a HM soros létszámcsökkentése bennünket is érint. Az intézetet július elsejével megszüntetik. Nem sok jóra számíthattam. Hiába az eddigi pozitív életút, a nemrégiben szerzett PhD tudományos fokozat, nyugdíjjogosultsággal rendelkezem, így akár mehetek is.

Következõ hét hétfõjén kellett az Összhaderõnemi Hadmûveleti Központ parancsnokánál jelentkeznem, akihez azonnali hatállyal vezényeltek. Isaszegi tábornok átvitt a hadmûveleti terembe, ahol már egy jókora Irakot ábrázoló térképen rajta volt a jövõben csak „lengyel” hadosztályként emlegetett Többnemzeti Hadosztály Közép-dél felelõsségi körzete, Bagdadtól délre, Baszrától északra, közel nyolcvanezer négyzetkilométeren. A körzetet keletrõl az iráni, nyugatról a szaúd-arábiai határ zárja.

Részvételünk a misszióban hetek óta a média figyelmének a középpontjában állt. A pártok közti megegyezés közeli volt, ha a Parlament is jóváhagyja, minden bizonnyal a hadosztály kötelékében egy szállítózászlóalj erõvel fogunk részt venni. A tárgyalások már megindultak a lengyel féllel, az elmúlt héten egy delegáció járt a lengyel fõvárosban. Áttanulmányoztam a hozott anyagokat. A parancsnok tájékoztatott, hogy a jövõ hét elején tárgyaló delegációt vezetek Varsóba, ahol további részletkérdések várnak tisztázásra. Többek között olyan kérdések is, mint a felállításra kerülõ zászlóalj majdan alkalmazott szállító eszközei, amelyek biztosítására egy, a napokban Budapesten járt magas rangú amerikai tárgyaló delegáció állítólagosan ígértet tett. Ugyancsak készüljek fel arra, hogy június 10-e körül a lengyelekkel együtt részt kell vennem egy iraki helyszíni szemrevételezésen is, felmérve a zászlóalj mûködését biztosító szükségleteket.

Letölthető publikációk:

Babiloni_naplo1.3 MBPDF dokumentum2011.12.05.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius