Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 VITA

PRITZ PÁL

Nem a házat, a hazát kell építeni (A baloldaliságról, történeti összefüggésekben)

A magyar társadalom mai mély megosztottságát tükröző gyilkos politikai vitákat jelentős mértékben a nemzetközi horizont hiánya jellemzi. Ez nem új jelenség, sokkal inkább a külpolitikai gondolkodás valamint a nemzeti kohézió hagyományos gyengeségéből táplálkozik. Az előbbi az állami függetlenség sok évszázados hiányában, az utóbbi a Szekfű Gyula, Erdei Ferenc és mások által éleslátóan észrevett, az utóbbi években néhányak által hevesen vitatott, ám mindennapjainkban mégis lépten-nyomon megtapasztalható kettős társadalmi struktúrában leli meg a magyarázatát. Tehát abban, hogy nép és nemzet zömmel ma sem fedi egymást. A nép a nemzet alatt pergeti napjait, szenvedi nehezebbé vált sorsát, tömegesen viseli a kilátástalan állástalanság testet-lelket sorvasztó, családot bomlasztó, gyermekei jövőjét elrabló világát. A nemzet pedig lényegében a két osztatú középosztállyal azonos. Az egyik a tradicionális, a keresztény nemzeti, a másik pedig a modernitásra, a szupranacionálisra a nemzetinél lényegesen fogékonyabb elem, amely annak idején a magyarországi tőkés gazdaság megteremtésében játszott döntő szerepet, s lett jelentős mértékben annak haszonélvezője. (Sok jogos, árnyaló észrevételt lehet ez ellen tenni, ám a lényeget, vagyis a meglétét – vélelmem szerint – nem okos dolog megkérdőjelezni.)

Jóllehet, divatos dolog azt állítani, hogy a „jobboldaliság”, illetve „baloldaliság” elvesztette az értelmét, valójában a mindennapi élet számtalan ténye az efféle vélekedéseket is cáfolja.

Először ember vagyok, második helyen európai magyar, s magyarként vallom magam baloldalinak.

A baloldalnak – minden említett és nem említett tehertételével együtt, a másik térfél nemzetet ért cselekedeteit is a vizsgálat alá vonva – e téren sincs oka leszegett fejjel járni. Megvannak a maga bűnei, de kisebbek az egyéb, népellenes bűnökhöz képest. A 20. századi históriában – most ne is menjünk az ősbűnökhöz – a két világháború okozta a legnagyobb vérfolyamot. Jobboldali személyek álltak a kormányrúdnál. Komoly ember természetesen nem állítja azt, hogy az első, majd a második világháborúból kimaradhatott volna a magyarság. Történelmi előzmények, geopolitikai körülállások szabták ki a folyó medrét. Ám a mikornak és a hogyannak óriási a jelentősége.

Letölthető publikációk:

Nem_a_hazat406 KBPDF dokumentum2012.08.03.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius