Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

EISENBECK HELGA

A globalizmus és a szellemi örökség relációja

Az identitás fogalomköre a felvilágosodás óta napjainkban ismét kiemelt figyelmet élvez. Ez a figyelem azonban annak a tendenciának következménye, amely a fogalmat alapjaiban kérdőjelezi meg. A társadalmi kapcsolatok meglazulása, ugyanis az identitásnak a megteremtését, de legfőképp elismertetését teszik bonyolulttá, kérdésessé téve ezzel létjogosultságát.Felmerül a kérdés, hogy jómagam vajon milyen kontextusában kívánok foglalkozni az identitás fogalmával. A fogalom meghatározása ugyanis nem egyszerű, figyelembe véve annak bonyolult strukturáltságát, sokszínű jellegét és ellentmondásosságát. Mindezekre tekintettel egzakt válasszal sem tudok szolgálni, hisz már a témát felvető első mondatok egyszerre érintik a kollektív és a személyes identitás fogalomkörét. Amennyiben azonban mindenképpen szeretnénk definiálni az identitás fogalmát, akkor mindezt az alábbi rövid de rendkívül találó pszichológiai meghatározással tehetjük, mely szerint az identitás nem más, mint énképünk, értékeink, nézeteink összessége.

Mindezzel jeleztem is, és egyben lehatároltam azt a mozgásteret, amelyen belül a fenti fogalom boncolgatása közepette mozogni kívánok. Kollektív vagy, ha úgy tetszik nemzeti identitás kontra énképünk, értékeink, nézeteink összessége – avagy személyiségünk fő jellegzetességei. Ezzel pedig el is érkeztünk a két identitástípus ellentmondásos kapcsolatához. Felmerül a kérdés ugyanis, hogy egymást feltételező és ily módon egymásra hatást gyakorló avagy egymástól függetlenül egzisztáló identitásformákról van-e szó. A következőkben ezt az ellentmondásos kapcsolatot igyekszem érthetőbbé tenni.

Letölthető publikációk:

A globalizmus és a szellemi orokseg relacioja347 KBPDF dokumentum2011.05.04.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius