Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Államszerződés a független és demokratikus Ausztria visszaállításáról
1955.05.15.

Az Ausztria négyhatalmi megszállásának véget vető, az ország függetlenségét és szuverenitását helyreállító szerződést 1955. május 15-én Bécsben írta alá Ausztria, Franciaország, az Egyesült Királyság, a Szovjetunió és az Egyesült Államok képviselője.


A második világháború befejezését követő években a kialakuló hidegháború miatt a háborúban győztes szövetséges hatalmak nem tudtak megegyezni az Ausztriával kötendő békeszerződésről. Csak az 1950-es évek első harmadától jelentkező olvadás légkörében került újra napirendre a békeszerződés kérdése. Végül is a volt szövetségesek Ausztriával nem békeszerződést, hanem ún. államszerződést kötöttek, miután a tárgyalások során elfogadták az osztrák fél jogértelmezését, amely szerint Ausztria a második világháború kitörésekor nem volt önálló és független állam, így nem lehetett hadviselő fél sem.

Az államszerződés szövegét a megszálló hatalmak nagyköveteinek Bécsben ülésező konferenciája öntötte végleges formába 1955. május 2. és 12. között, majd 1955. május 15-én a Belvedere-palota márványtermében írták alá a külügyminiszterek: John Foster Dulles amerikai, Harold Macmillan angol, Vjacseszlav Molotov szovjet és Antoine Pinay francia, valamint Ausztria részéről, Leopold Figl külügyminiszter. Az aláírók között voltak a négy megszállási övezet főbiztosai is. Az államszerződés preambulumot, kilenc részt, két függeléket és öt jegyzéket tartalmaz. Az államszerződésbe ugyan nem foglalták bele, hogy a függetlenné váló Ausztria semleges ország lesz, azonban a szerződéskötést megelőző moszkvai tárgyalások során (1955. április 12-15.) az osztrák fél vállalta, hogy külön törvényben kinyilvánítja Ausztria svájci mintájú semlegességét.
Az államszerződést Ausztria Nemzeti Tanácsa 1955. július 7-én ratifikálta, majd 1955. július 27-én lépett hatályba, egyidejűleg hatályukat vesztették a megszállási övezetekre vonatkozó egyezmények. Elsőként Franciaország kezdte meg csapatai kivonását, az utolsó egységek október második felében hagyták el az ország területét. 1990. november 7-én Ausztria változtatásokat hajtott végre az államszerződés egyes pontjain, amelyek következtében az ország széleskörű nemzetközi szerepvállalási lehetőségekhez jutott.

A dokumentumot újra közreadja Horváth Jenő, a közlés forrása: Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1945-1982. A második világháború utáni korszak legfontosabb külpolitikai szerződései. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó - Gondolat Könyvkiadó, 1985. 293-306. old.

Letölthető publikációk:

Államszerződés a független és demokratikus Ausztria visszaállításáról269 KBPDF dokumentum2007.03.27.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius