Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Oslói megállapodások. Elvi nyilatkozat
1993.09.13.

Izrael és a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) által 1993-ban megkötött megállapodások. Nemzetközi jogilag vitatható, hogy szerződések-e, illetve milyen mértékben kötik a feleket, amennyiben (a) a nemzetközi szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény (1969; 1980) szerint nemzetközi szerződést államok kötnek egymással, amely egyezménynek ráadásul egyik aláíró fél sem részese; (b) arra jogosult (egyetlen) félként Izrael nem fordult az ENSZ titkárságához a szerződés „letétbe helyezésének” (elismertetésének) kérésével. Az aláírásig vezető tárgyalások norvég támogatással zajlottak, de tartalmilag a két tárgyalódelegáció közvetlen párbeszédén alapultak. A színfalak mögötti oslói csatorna nem állt kapcsolatban a madridi közel-kelet konferenciát (1991) követően Washingtonban zajló hivatalos és nyilvános izraeli–palesztin(–jordániai) tárgyalásokkal.

Az egyezményeknek máig ható következménye a palesztin önkormányzatiság – legalábbis elvi és részleges – realizálása. A megállapodásokat Izrael állam, illetve a palesztin nép képviselőjeként a nemzetközi közösség által elismert (1974) PFSZ kötötte egymással. Az „oslói megállapodások” az alábbi fontosabb dokumentumokat tartalmazzák:

– Elvi nyilatkozat (Declaration of Principles, más néven Osló I., Washington, 1993. szeptember 13.);

– az annak végrehajtásáról rendelkező Gáza–Jerikó egyezmény (Kairó, 1994. május 4.), az annak mellékletét képező, a két entitás közötti gazdasági kapcsolatokat szabályozó párizsi jegyzőkönyv (Párizs, 1994. április 9.);

– az Osló II. néven is ismert Átmeneti megállapodás (Washington, 1995. szeptember 28.).

Az oslói folyamat, amint a megállapodások többes száma is jelzi, a fokozatosság (gradualism) elvére épült, magában hordozva annak minden veszélyét. A megállapodások szándékosan nem vonatkoztak azon ún. státuszkérdésekre (Jeruzsálem, (víz), telepe(se)k, menekültek, terület-határok), amelyeket a végső megállapodásban kívántak rendezni.

Az átmenetinek tervezett ötéves autonómia időszak nagymértékben arra a Simon Peresz nevével fémjelzett elképzelésre épült, hogy a végső megállapodásban – elvben legyen akármilyen, de gyakorlatilag a palesztin államot értették alatta – való megegyezésig a megszállt területeken élők életkörülményei javíthatók annyira, hogy politikai értelemben vett megegyezési készségük is javul. A fokozatos terület- és hatáskörátadás soha nem realizálódott az eredeti elképzeléseknek megfelelően, de jogilag megteremtette a lehetőségét, hogy részlegesen megvalósuljon a Palesztin Hatóság (1996-tól Palesztin Nemzeti Hatóság, PH) önállósága. Az Osló II. megállapodás értelmében a Nyugati Part (Ciszjordánia) területét három kategóriába (A, B, C) sorolták, (zárójelben a második intifáda kitörésekor érvényes állapot) hét legnagyobb várost, a palesztin lakosság nagy részét tartalmazó A jelzésű területeken (17,2%) a PH (viszonylag) teljes civil és biztonsági kontrollt gyakorolhatott; a B jelzésű területek (23,8%) Izrael katonai-, illetve a polgári vonatkozású ügyek tekintetében a PH fennhatósága alatt álltak; a C kategóriába sorolt területek (59%) teljesen az izraeli civil adminisztráció, illetve a hadsereg ellenőrzése alatt maradtak. A második intifáda kitörése óta (2000. szeptember) a kategorizálás lényegében elveszítette jelentőségét, amennyiben Izrael egy-egy ad hoc vagy előre tervezett katonai/biztonsági művelete során nincs különösebben tekintettel határokra.

Bár az oslói folyamat hivatalosan nem ért véget, lényegében a Camp David-i diplomáciai kudarccal (2000. július) lezárult. Politikai értelemben úgy halt el, hogy az általa létrehozott palesztin adminisztráció, intézményrendszer (az önkormányzatiság), fennmaradt. A kezdetektől eltelt időszakot alapvetően két szakaszra lehet bontani: az 1993-2000 közötti időszakra, illetve a második intifáda kitörésétől (2000. szeptember 28.) napjainkig tartó időszakra.

Az események, köztük a PFSZ hivatalos elismerése (1993. szeptember 10.) Izrael részéről előrelépésként, a palesztin fél részéről a szuverén állam azonnali megteremtéséről való lemondásként értékelhető, amelynek komoly belső ellenzéke volt.

Az Elvi nyilatkozatot (mellékletek nélkül) közreadja Paragi Beáta.

Forrás:

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/isrplo.htm

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/dop.html

 

Declaration of Principles On Interim Self-Government Arrangements

The Government of the State of Israel and the P.L.O. team (in the Jordanian-Palestinian delegation to the Middle East Peace Conference) (the "Palestinian Delegation"), representing the Palestinian people, agree that it is time to put an end to decades of confrontation and conflict, recognize their mutual legitimate and political rights, and strive to live in peaceful coexistence and mutual dignity and security and achieve a just, lasting and comprehensive peace settlement and historic reconciliation through the agreed political process. Accordingly, the, two sides agree to the following principles:

ARTICLE I

AIM OF THE NEGOTIATIONS

The aim of the Israeli-Palestinian negotiations within the current Middle East peace process is, among other things, to establish a Palestinian Interim Self-Government Authority, the elected Council (the "Council"), for the Palestinian people in the West Bank and the Gaza Strip, for a transitional period not exceeding five years, leading to a permanent settlement based on Security Council Resolutions 242 and 338.

It is understood that the interim arrangements are an integral part of the whole peace process and that the negotiations on the permanent status will lead to the implementation of Security Council Resolutions 242 and 338.

ARTICLE II

FRAMEWORK FOR THE INTERIM PERIOD

The agreed framework for the interim period is set forth in this Declaration of Principles.

ARTICLE III

ELECTIONS

1.     In order that the Palestinian people in the West Bank and Gaza Strip may govern themselves according to democratic principles, direct, free and general political elections will be held for the Council under agreed supervision and international observation, while the Palestinian police will ensure public order.

2.     An agreement will be concluded on the exact mode and conditions of the elections in accordance with the protocol attached as Annex I, with the goal of holding the elections not later than nine months after the entry into force of this Declaration of Principles.

3.     These elections will constitute a significant interim preparatory step toward the realization of the legitimate rights of the Palestinian people and their just requirements.

ARTICLE IV

JURISDICTION

Jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status negotiations. The two sides view the West Bank and the Gaza Strip as a single territorial unit, whose integrity will be preserved during the interim period.

ARTICLE V

TRANSITIONAL PERIOD AND PERMANENT STATUS NEGOTIATIONS

1.     The five-year transitional period will begin upon the withdrawal from the Gaza Strip and Jericho area.

2.     Permanent status negotiations will commence as soon as possible, but not later than the beginning of the third year of the interim period, between the Government of Israel and the Palestinian people representatives.

3.     It is understood that these negotiations shall cover remaining issues, including: Jerusalem, refugees, settlements, security arrangements, borders, relations and cooperation with other neighbors, and other issues of common interest.

4.     The two parties agree that the outcome of the permanent status negotiations should not be prejudiced or preempted by agreements reached for the interim period.

ARTICLE VI

PREPARATORY TRANSFER OF POWERS AND RESPONSIBILITIES

1.     Upon the entry into force of this Declaration of Principles and the withdrawal from the Gaza Strip and the Jericho area, a transfer of authority from the Israeli military government and its Civil Administration to the authorised Palestinians for this task, as detailed herein, will commence. This transfer of authority will be of a preparatory nature until the inauguration of the Council.

2.     Immediately after the entry into force of this Declaration of Principles and the withdrawal from the Gaza Strip and Jericho area, with the view to promoting economic development in the West Bank and Gaza Strip, authority will be transferred to the Palestinians on the following spheres: education and culture, health, social welfare, direct taxation, and tourism. The Palestinian side will commence in building the Palestinian police force, as agreed upon. Pending the inauguration of the Council, the two parties may negotiate the transfer of additional powers and responsibilities, as agreed upon.

ARTICLE VII

INTERIM AGREEMENT

1.     The Israeli and Palestinian delegations will negotiate an agreement on the interim period (the "Interim Agreement")

2.     The Interim Agreement shall specify, among other things, the structure of the Council, the number of its members, and the transfer of powers and responsibilities from the Israeli military government and its Civil Administration to the Council. The Interim Agreement shall also specify the Council's executive authority, legislative authority in accordance with Article IX below, and the independent Palestinian judicial organs.

3.     The Interim Agreement shall include arrangements, to be implemented upon the inauguration of the Council, for the assumption by the Council of all of the powers and responsibilities transferred previously in accordance with Article VI above.

4.     In order to enable the Council to promote economic growth, upon its inauguration, the Council will establish, among other things, a Palestinian Electricity Authority, a Gaza Sea Port Authority, a Palestinian Development Bank, a Palestinian Export Promotion Board, a Palestinian Environmental Authority, a Palestinian Land Authority and a Palestinian Water Administration Authority, and any other Authorities agreed upon, in accordance with the Interim Agreement that will specify their powers and responsibilities.

5.     After the inauguration of the Council, the Civil Administration will be dissolved, and the Israeli military government will be withdrawn.

ARTICLE VIII

PUBLIC ORDER AND SECURITY

In order to guarantee public order and internal security for the Palestinians of the West Bank and the Gaza Strip, the Council will establish a strong police force, while Israel will continue to carry the responsibility for defending against external threats, as well as the responsibility for overall security of Israelis for the purpose of safeguarding their internal security and public order.

ARTICLE IX

LAWS AND MILITARY ORDERS

1.     The Council will be empowered to legislate, in accordance with the Interim Agreement, within all authorities transferred to it.

2.     Both parties will review jointly laws and military orders presently in force in remaining spheres.

ARTICLE X

JOINT ISRAELI-PALESTINIAN LIAISON COMMITTEE

In order to provide for a smooth implementation of this Declaration of Principles and any subsequent agreements pertaining to the interim period, upon the entry into force of this Declaration of Principles, a Joint Israeli-Palestinian Liaison Committee will be established in order to deal with issues requiring coordination, other issues of common interest, and disputes.

ARTICLE XI

ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION IN ECONOMIC FIELDS

Recognizing the mutual benefit of cooperation in promoting the development of the West Bank, the Gaza Strip and Israel, upon the entry into force of this Declaration of Principles, an Israeli-Palestinian Economic Cooperation Committee will be established in order to develop and implement in a cooperative manner the programs identified in the protocols attached as Annex III and Annex IV .

ARTICLE XII

LIAISON AND COOPERATION WITH JORDAN AND EGYPT

The two parties will invite the Governments of Jordan and Egypt to participate in establishing further liaison and cooperation arrangements between the Government of Israel and the Palestinian representatives, on the one hand, and the Governments of Jordan and Egypt, on the other hand, to promote cooperation between them. These arrangements will include the constitution of a Continuing Committee that will decide by agreement on the modalities of admission of persons displaced from the West Bank and Gaza Strip in 1967, together with necessary measures to prevent disruption and disorder. Other matters of common concern will be dealt with by this Committee.

ARTICLE XIII

REDEPLOYMENT OF ISRAELI FORCES

1.     After the entry into force of this Declaration of Principles, and not later than the eve of elections for the Council, a redeployment of Israeli military forces in the West Bank and the Gaza Strip will take place, in addition to withdrawal of Israeli forces carried out in accordance with Article XIV.

2.     In redeploying its military forces, Israel will be guided by the principle that its military forces should be redeployed outside populated areas.

3.     Further redeployments to specified locations will be gradually implemented commensurate with the assumption of responsibility for public order and internal security by the Palestinian police force pursuant to Article VIII above.

ARTICLE XIV

ISRAELI WITHDRAWAL FROM THE GAZA STRIP AND JERICHO AREA

Israel will withdraw from the Gaza Strip and Jericho area, as detailed in the protocol attached as Annex II.

ARTICLE XV

RESOLUTION OF DISPUTES

1.     Disputes arising out of the application or interpretation of this Declaration of Principles. or any subsequent agreements pertaining to the interim period, shall be resolved by negotiations through the Joint Liaison Committee to be established pursuant to Article X above.

2.     Disputes which cannot be settled by negotiations may be resolved by a mechanism of conciliation to be agreed upon by the parties.

3.     The parties may agree to submit to arbitration disputes relating to the interim period, which cannot be settled through conciliation. To this end, upon the agreement of both parties, the parties will establish an Arbitration Committee.

ARTICLE XVI

ISRAELI-PALESTINIAN COOPERATION CONCERNING REGIONAL PROGRAMS

Both parties view the multilateral working groups as an appropriate instrument for promoting a "Marshall Plan", the regional programs and other programs, including special programs for the West Bank and Gaza Strip, as indicated in the protocol attached as Annex IV .

ARTICLE XVII

MISCELLANEOUS PROVISIONS

1.     This Declaration of Principles will enter into force one month after its signing.

2.     All protocols annexed to this Declaration of Principles and Agreed Minutes pertaining thereto shall be regarded as an integral part hereof.

Done at Washington, D.C., this thirteenth day of September, 1993.

For the Government of Israel
For the P.L.O.


Witnessed By:

The United States of America
The Russian Federation

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius