Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

HORVÁTH JENŐ

Mediterrán Unió – álom és valóság

Fernand Braudel, aki talán a legtöbbet tudott a Földközi-tenger térségének történetéről, mindig hangsúlyozta, hogy ez a szépséges, változatos, éghajlata és flórája szempontjából egységesnek tűnő régió, amely hosszú története során több civilizációnak is a bölcsője volt, milyen nehezen megismerhető, mennyire megfoghatatlan, milyen nehezen leírható – a Mediterráneumban élő emberek által létrehozott birodalmak, társadalmak, kultúrák sokasága, a térség gazdag, szerteágazó története miatt. A Földközi-tenger térségét még földrajzi szempontból sem lehet egyértelműen meghatározni, hiszen bizonytalanok a határai. Az Európai Unió (EU) például az utóbbi években Mauritániát is bevonta a barcelonai folyamatba, vagyis a térség határait kiterjesztette az Afrikában Atlanti óceánig, Ázsiában pedig Jordánia bekapcsolásával a Perzsa-öböl kapujáig. A térség határaira vonatkozó bizonytalanságnál azonban sokkal nagyobb gond a Dél-Mediterráneumhoz való viszony, a hozzá kapcsolódó törekvések definiálatlansága. S az is nagy probléma, hogy maga az EU is bizonytalan önön természetét és céljait illetően. Az utóbbi bizonytalanságok különösen szembeötlőek, például az Alkotmányszerződés megszületése, majd ratifikációjának kudarca, napjainkban pedig a „pótlék”, a lisszaboni szerződés ratifikációja kapcsán. Miközben az EU az ezredforduló utáni bővítések nyomán földrajzi kiterjedését tekintve hatalmasra nőtt, jóval tágasabb lett, a fines Europae nem lettek világosabbak, sőt mintha elhalványulnának, s az unió működése is mintha egyre kevésbé lenne hatékony. Az EU külkapcsolatait tekintve az integráció mélyülésének megtorpanásából fakadó gyengeségek különösen szembetűnőek.

Ez a tanulmány az EU külkapcsolati rendszerének egyetlen szektorát, a mediterrán térséghez való viszonyát vázolja, időben a legutóbbi évekre szorítkozva. Konkrétan azt, hogy miként is alakult, hol tart Nicolas Sakozy francia köztársági elnök Mediterrán Unióra vonatkozó kezdeményezése.

Letölthető publikációk:

Mediterrán Unió – álom és valóság173 KBPDF dokumentum2010.12.12.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius