Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

BORHI LÁSZLÓ

A nagyhatalmak kelet-közép-európai politikája 1918 után

Az európai nagyhatalmak – Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Olaszország – 1918 utáni közép-kelet-európai politikájára irányuló kutatási projekt (OM NKFP) célja az volt, hogy felmérjük, térségünk milyen politikára számíthat a jövőben az Európai Unió nagyhatalmainak részéről a múlt tapasztalatai alapján. Melyek a nevezett országok külpolitikájának azok az elemei, amelyek dacolva az idővel a jövőben is meghatározzák majd térségbeli politikájukat? Egyáltalán lehetnek-e a múltban olyan támpontok, amelyek a jövő külpolitikájára nézve útmutatást adnak, vagyis létezik-e korszakokat átívelő folytonosság a nagyhatalmi politikában? Arra a kérdésre is választ kerestünk, hogy miként helyezhető el a régió az említett országok általános külpolitikai értékrendjében. Nem utolsó sorban el akartuk helyezni Magyarországot a többi közép kelet európai ország között a fontosság szempontjából, és választ kerestünk arra, hogy a korábbi prioritások továbbra is érvényben maradnak-e? Milyen megfontolások alapján támogatták a nagyhatalmak egy-egy kis ország nemzetközi törekvéseit egy másik kis ország rovására? Vajon a rokonszenv szempontjai játszanak-e szerepet, mintahogyan ma is sokan hiszik, vagy a vezető országok hatalmi szempontjai, esetleg e két elem valamilyen ötvözete? Projektünk másik fontos célja az volt, hogy első alkalommal a magyar történetírásban a nagyhatalmak szempontjából, a huszadik századot átívelően dolgozzuk fel térségünk nemzetközi kapcsolatainak történetét. E tanulmányok kiindulópontja, hogy a kis államok sorsát elsősorban nem saját külpolitikájuk döntötte el, hanem a nagyhatalmak irántuk folytatott politikája. A nemzeti külpolitikák alkalmazkodóképessége, vagy annak hiánya csak átmenetileg befolyásolhatta a kis országok sorsát.

Letölthető publikációk:

Borhi László: A nagyhatalmak kelet-közép-európai politikája 1918 után (kutatási beszámoló)992 KBPDF dokumentum2007.02.14.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius