Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A Nemzetbiztonsági Tanács 68. számú dokumentuma (NSC 68)
1950.04.14.

1949 közepére a kialakuló hidegháborúban már „kijegecesedett” a két szembenálló tömb. Majd – egyebek mellett – annak nyomán, hogy a Szovjetunió végrehajtotta az első sikeres atombomba-kísérletét és Kínában a kommunisták győztek a polgárháborúban, Truman elnök 1950 január végén elrendelte, hogy munkatársai készítsék el a nemzetközi helyzet átfogó áttekintését és az Egyesült Államok biztonsági helyzetének általános felmérését. A témát megtárgyaló Nemzetbiztonsági Tanács számára a háttértanulmányt Paul H. Nizte, a Politikai tervezőcsoport akkori vezetője öntötte végső formába. Ez a tanulmány kapta a Nemzetbiztonsági Tanács 68. számú dokumentuma elnevezést, miután a tanács azt elfogadta.

A dokumentum határozottan módosította George F. Kennan ún. hosszú táviratában (1946. március 6.) megfogalmazott „feltartóztatás” koncepcióját, amely addig meghatározó szerepet játszott Washingon kül- és biztonságpolitikájában. A szakítás Kennan felfogásával három kulcsfontosságú területen szembetűnő: Az NSC 68 nem tesz különbséget az Egyesült Államok szempontjából a világban centrális és perifériális fontosságú helyek között, a háború kivételével minden eszközt megengedhetőnek tart a Szovjetunió destabilizálására, a feltartóztatás legfontosabb elemének nem a gazdasági, hanem a katonai erőt tartja. Az NSC 68 morális alapon elveti ugyan a megelőző háború gondolatát, de előirányozza, hogy az Egyesült Államok minden szinten képes legyen megfelelő módon válaszolni a kihívásokra. Ennek jegyében erőteljes fegyverkezési programot javasol a kormányzatnak a hagyományos fegyverek terén is.

Az NSC 68. sz. dokumentumával a Kennan-féle politikai, gazdasági  és kulturális feltartartóztatást a katonai feltartóztatás koncepciója váltotta fel, amely meghatározta az Egyesült Államok biztonságpoltikáját az 1950-es években.

Forrás: NSC 68: United States Objectives and Programs for National Security.
http://www.fas.org./irp/offdocs/nsc-hst/nsc-68-cr.htm

Letölthető publikációk:

A Nemzetbiztonsági Tanács 68. számú dokumentuma (NSC 68)199 KBPDF dokumentum2007.02.04.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius