Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

PARAGI BEÁTA

Sokféleség az egységben. Az Európai Unió tagállamainak a közel-keleti konfliktushoz való viszonya

Különféle történelmi, politikai okok folytán az Európai Uniót (EU) az utóbbi két, három évtizedben hagyományosan a palesztin ügy barátjaként tartják számon – szemben az inkább izraeli érdekeket biztosító Egyesült Államokkal. Ennek ellenére a közös nyilatkozatokban kitapintható „egységes” álláspont nehezen fordítható le hatékony – politikai tartalmú – együttműködésre. Az Európai Unió tagállamainak palesztin-izraeli konfliktus során, így az oslói békefolyamat (1993-2000) idején képviselt álláspontja jóval divergensebb annál, semhogy valóban érdemi támogatói lehetnének a palesztin állam ügyének. A tanulmány célja az EU tagállamainak annak megfelelően történő csoportosítása, hogy azok az izraeli vagy a palesztin fél érdekeihez igazítják inkább külpolitikai döntéseiket. Amíg Nagy-Britannia és Franciaország pozícióját elsősorban történelmi szerepük határozza meg, addig az észak-európai államokét szolidaritásról, emberi jogokról vallott felfogásuk, ritka anyagi jólétük, a mediterrán államokét pedig az arab világgal való kapcsolataik befolyásolják. Németország helyzete második világháborús szerepvállalása miatt sajátos. A Kelet-közép európai tagállamok külpolitikájában a palesztin-izraeli kérdés csak periférikusan jelenik meg, többnyire valamely más tartalmú reláció, illetve alkufolyamat alárendelt részeként.

Mind palesztin, mind izraeli körökben tartja magát a vélemény, hogy egységes Európáról – EU-ról – békés körülmények között lehet csak beszélni. Érzékenyebb politikai szituációk, a közel-keleti konfliktus mélypontjai idején csak európai államok vannak.

Letölthető publikációk:

Paragi Beáta - Sokféleség az egységben257 KBPDF dokumentum2007.12.06.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius