Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

SZENTES TAMÁS

A társadalomtudomány és az oktatás néhány kérdése

Mint ismeretes, a valaha egységes társadalomtudomány az elmúlt két évszázadban a különálló diszciplínák és szubdiszciplínák sokaságára bomlott. Az ókori görög és római vagy éppen a kínai, arab és más bölcselettudományok művelői még magától értetődően egyszerre foglalkoztak az emberi társadalom működésének különböző, gazdasági, jogi, illetve intézményi, politikai, kulturális és erkölcsi vonatkozásaival, illetve az ember (legalábbis a szabadnak minősülő ember) mint társadalmi lény és egyszersmind mint természeti és biológiai lény materiális és morális, fizikai és szellemi tevékenységének, érdek- és értékrendjének kérdéseivel.

A modern ipari társadalmak bonyolult rendszerének kialakulásával és a társadalmi "alrendszerek" elkülönülése, a piacgazdaságnak az állam működésével és a politikai élettel szemben nyert fokozott autonómiája nyomán, valamint a társadalomtudomány művelőinek a bonyolult rendszer kisebb-nagyobb részeire összpontosító vizsgálódásai folytán azonban a 19. század közepétől kezdve a legutóbbi időkig a szakosodás okozta szétaprózottság vált mindinkább jellemzővé a társadalomtudomány és annak diszciplínái, köztük a közgazdaságtudomány fejlődésére is.

Ez – miként általában a szakosodás – egyfelől a részletek hatékonyabb feldolgozása, elmélyültebb tanulmányozása és kifinomultabb eszközök kidolgozása révén a tudományos ismeretek és módszerek gyarapodását hozta magával, másfelől viszont a szemléletmód elszegényedéséhez, a nagyobb és szélesebb összefüggések szem elől tévesztéséhez, a részleteknek valós térbeli és időbeli kontextusaikból való kiragadásához is vezetett.

A valóság, a világtársadalom és világgazdaság legújabb-kori fejlődése azonban mindinkább irrelevánssá és anakronisztikussá teszi az egyoldalú megközelítéseket, a szakterületi merev elkülönülést, a szélsőséges nézeteket és az egymást kizáró alternatívákat.

Letölthető publikációk:

Tarsadalomtudomany_es_az_oktatas595 KBPDF dokumentum2012.06.06.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius