Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

SZENTES TAMÁS

A huszadik század öröksége az ezredforduló világgazdaságában

A huszadik század legsúlyosabb örökségként a következő évezred számára magának az egész emberiségnek a fennmaradására és jövőjére, a fejlődés fenntarthatóságára vonatkozó, mindmáig megoldatlan, de sürgős megoldásra váró kérdést hagyta, amely éppúgy magában foglalja az Ember és a Természet viszonyának, mint az emberek, népek, nemzetek viszonyának a kérdését.

A 20. század tette világossá, hogy a – tudomány és technika minden korábbinál rohamosabb és eredményesebb fejlődése ellenére – az emberiség nemcsak nem „győzheti le” a Természetet, hanem mint annak részese igazodni kényszerül annak mindjobban megismert törvényeihez, nem avatkozhat be büntetlenül illetéktelen és laikus módon a Természet folyamataiba, nem folytathat sokáig felelőtlen természetromboló, környezetet szennyező, természeti erőforrásokat kimerítő tevékenységet, mert azzal saját életfeltételeit teszi tönkre.

Másfelől ugyancsak a 20. század tette egyértelművé, hogy az emberiség fennmaradása és a Föld ökológiai egyensúlyának megőrzése, a természeti környezet megóvása csakis az emberek, népek, nemzetek közötti konfliktusok békés és demokratikus megoldása útján lehetséges. Ez nemcsak a világháború, a nukleáris fegyverkezés, a tömegpusztító fegyverek, a regionális, illetve helyi háborúk, a diktatúrák és a terrorizmus megszűntét teszi szükségessé. Ezen túlmenően megkívánja a világnépesség nagy többsége által elszenvedett éhínség, nyomor, munkanélküliség, járványok, analfabetizmus, faji, vallási, etnikai megkülönböztetés és üldöztetés végleges kiküszöbölését, a közösen megtermelt javak és a fejlődési erőforrások elosztásában országokon belül és nemzetközileg is tapasztalható kiáltó egyenlőtlenségek felszámolását, az embereknek, népeknek, nemzeteknek a fejlődés lehetőségeiben és eredményeiben való igazságos osztozkodását is.

Földünkön tehát a fejlődés fenntarthatósága nemcsak az ökológiai veszélyek elhárítását, hanem a még mindig mélyülő „nemzetközi fejlődés-szakadéknak", a gazdag és fejlett országok kicsiny csoportja és a gazdaságilag elmaradott fejlődő országok nagy tömege között fennálló fejlődésbeli különbségnek a mielőbbi felszámolását célzó hathatós erőfeszítéseket is megköveteli.

Letölthető publikációk:

A huszadik_szazad_oroksege531 KBPDF dokumentum2012.06.03.

GROTIUS KÖNYVTÁR


Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2018 Grotius