Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 VITA

GAZDAG FERENC

Magyarország érdekei és ezek érvényesítésének lehetőségei a nemzetközi szervezetekben (NATO, EU)

A magyar külpolitikát taglaló vitákban ismét előkerült a kompország kifejezés. Nem a másfél évtizeddel előbbi értelemben ugyan akkoriban a vita arról szólt, hogy a kompországot sok történelmi kitérő után most sikerül majd véglegesen lehorgonyozni a nyugati parton -, hanem abban az értelemben, hogy lazulni látszanak a horgonyt rögzítő kötelek, s újra növekszik az elsodródás veszélye. A rendszerváltás időszakában megfogalmazott, s összességében a politikai elit többsége által támogatott hármas külpolitikai prioritás (integráció-szomszédságpolitika-kisebbségek) célkitűzései részint teljesültek, részint eredeti változaatukat az integráció bővülése felülírta. A három elem tartalmilag ugyan sohasem volt egyenrangú, de a megcélzott stervezetekhez való csatlakozás után nyilvánvalóan változott mindhárom proritás tartalma.

Az euro-atlanti csatlakozás intézményi szintjének (Európa Tanács, OECD, NATO, EU tagság) elérése után a kérdés az intézményi tagság tartalommal való megtöltése lett. Ugyancsak változott a másik két másik prioritás helyiértéke is: más stratégiát igényelnek azon szomszédaink, amelyek ugyanahhoz a szövetségi rendszerhez tartoznak, mint az azon kivülmaradók, s ugyanez mondható el a határon túli magyar kisebbségekkel kapcsolatban is. A 2004-es EU-csatlakozás azonban már „lejtmenetben” érte a magyar külpolitikát, s az integrációs célkitűzések megvalósulása által létrehozott új történelmi helyzettel a magyar politikai elit láthatóan nem nagyon tudott mit kezdeni. Azonban a magyar külpolitika dinamizmusának fogyatkozása már korábban kezdődött, s mögötte első pillantásra is összetevők sorát láthatjuk. Legáltalánosabban az mondható, hogy nem volt alternativákban kidolgozott koncepció sem a NATO (1999), sem az EU-tagság (2004) elnyerése utáni helyzetre.

Letölthető publikációk:

Magyarország érdekei és ezek érvényesítésének lehetőségei a nemzetközi szervezetekben145 KBPDF dokumentum2007.12.16.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius