Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

HORVÁTH JENŐ

Monetarizmus olasz módra: a fasiszta változat

 

Mussolini 1925 második felétõl a diktatúra erõsítésével és kiterjesztésével felülkerekedett a politikai válságon, 1926 õszén pedig kihirdették a rendkívüli törvényeket, betiltották a politikai pártokat és a szakszervezeteket: elkezdõdött a totális diktatúra kiépítésének a korszaka.

 Az olasz gazdaság súlyos gondjai és nehézségei azonban a rendszer politikai konszolidálásával nem oldódtak meg, ugyanakkor kétségtelen, hogy a politikai teljhatalom megkönnyítette az elõbbiekkel való szembenézést. Azt gondolom, hogy elavultnak tekinthetjük azokat az interpretációkat, amelyek szerint 1926-ban azért történt fordulat a fasizmus gazdaságpolitikájában, mert a gyárosok és a bankárok követelték Mussolinitól, hogy törlessze már végre „a hatalomra juttatásához nyújtott kölcsönt”, hogy Giuseppe Volpi azért került De Stefani gazdasági miniszter helyére, mert Volpi „a nagytõke megbízható embere” volt. Nyilvánvaló, hogy a gazdaságpolitikai fordulatban, amelynek a „líra-csata” az egyik komponense volt, sokkal összetettebb folyamatokról volt szó: természetesen a fasizmus és  a támogatói közötti kapcsolatokról is – amelyek nagyon bonyolultak voltak –, de elsõsorban a gazdasági és pénzügyi gondokkal való szembenézésrõl, meg Mussolini személyes küzdelmérõl is, továbbá a fasiszta szakszervezet helyének és szerepének keresésérõl is a rendszeren belül és sok más kérdésrõl.

 

Letölthető publikációk:

Monetarizmus_olasz_modra437 KBPDF dokumentum2012.12.17.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius