Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

MAJOROS ISTVÁN

A 18. század, mint a 19. századi politikai gondolkodás előkészítője

A történelemben minden, így a politikai eszmék is folytonosságot mutatnak, s ez a kontinuitás történeti korokba ágyazva jelenik meg, ahol új elemekkel telítődik mindaz, ami a régiekből megmaradt, hogy ezáltal újabb és újabb korszakokká váló minőségek keletkezzenek a történelem széles folyamában. A korszakváltás az esetek nagy részében nem a tízes számrendszer elvét követi, hanem rendkívül változatos, a naptári idővel általában aszinkronitást mutató periódusokkal találkozunk. Így van ez a 19. századdal is, mivel a gazdaságban és a politikában egyaránt a negyvenes, ötvenes évektől beszélhetünk a kontinens több országát is érintő új minőségről, ami a gazdaságban az ipari kapitalizmus elterjedését jelentette, a politikában pedig az alkotmányosság, és a parlamentarizmus különböző változatainak a térhódítását. Ebből következően ezt az új minőséget megjelenítő, tükröző politikai gondolkodás a 19. század közepétől jelent meg. Az előző időszak, a század első fele ezért nem más, mint a 18. századi politikai gondolkodás folytatása, amelyben azonban már találunk az új korszakra jellemző elemeket is. E tanulmányban ezért azt vizsgáljuk meg, hogy melyek azok a gondolatok, témák, melyeket a 18. század vetett fel és a következő század politikai gondolkodásában is meghatározó helyet kapott.

Letölthető publikációk:

A 18. század, mint a 19. századi politikai gondolkodás előkészítője153 KBPDF dokumentum2007.12.09.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius