Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

SZENTES TAMÁS

Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira

Tíz évvel ezelőtt a Magyar Tudomány 2002/6. számában Rostoványi Zsolt vendégszerkesztőként való közreműködésével megjelent annak az általa kezdeményezett és szervezett konferenciának az anyaga, amely Globalizáció és civilizációk címmel zajlott le a Magyar Tudományos Akadémián. Az ez év március 30-án a BCE Nemzetközi Tanulmányok Intézete és az MTA IX. osztályának Nemzetközi és Fejlődés-tanulmányok Bizottsága által Globalizáció a 21. században címmel rendezett konferencia bizonyos értelemben annak folytatásaként is felfogható volt, és szereplői is nagyrészt azonosak voltak. (Így nemcsak az akkori publikált tanulmányok olyan szerzői, mint Csányi Vilmos, Simai Mihály, Rostoványi Zsolt és jómagam, hanem más előadók, illetve résztvevők is.) Mindkét tudományos értekezletet a témakör sokoldalú multidiszciplináris megközelítése és a kritikai szemlélet jellemezte.

 

A globalizáció fogalmáról, különféle értelmezéseiről és eredetéről, illetve többféle megnyilvánulásairól, valamint a gazdasági és részben politikai globalizáció lényegéről, felgyorsulásának okairól, hajtóerőiről és sokféle hatásáról már régóta – az említett konferencián kívül is – több könyvben, tanulmányban és előadásban is kifejtettem részletesen véleményemet.

Ehelyütt ezekre csak röviden, afféle összefoglalásként térek ki, és azt követően inkább az azóta még aktuálisabbá vált olyan kérdéseket kívánom tárgyalni, amelyek a téves reagálások, félrevezető koncepciók és elhibázott politikai, diplomáciai, gazdasági, sőt szociálpszichikai magatartások vonatkozásában vetődnek fel.

Letölthető publikációk:

Hibas_valaszok580 KBPDF dokumentum2012.04.19.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius