Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 BESZÁMOLÓ

PRITZ PÁL

Vélemény Ungváry Krisztián A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1919–1944 című értekezéséről

 

A jelölt azon kevesek közé tartozik, akinek ismertsége túllép a történész szakma határain. Már a PhD-fokozatot számára meghozó, Budapest ostromát tárgyaló értekezésébõl született elsõ, 1998-ban publikált könyvével itthon és külföldön nagy sikert aratott.  Ismertségét tovább növelte 2004-ben, amikor A magyar honvédség a második világháborúban címû összefoglalásával jelentkezett. Ennek anyagából építkezett a Kossuth Könyvkiadó 24 kötetes Magyarország történetének a második világháborús magyar részvétellel foglalkozó, 2010-ben megjelent darabjával. Sokat foglalkozott, publikált a Kádár-rendszer erõszakszervezete témakörében is. Mindeközben egyik ismert szereplõjévé vált annak az 1989-1990-es rendszerváltás nyomán hömpölygõ publikációfolyamnak, amely a Horthy-korszak antiszemitizmusát tárgyalja.

E sok siker számos összetevõje között ott van Ungváry Krisztián tehetsége, szorgalma, fáradhatatlan munkakedve, jó íráskészsége, a vitákat nem csupán jól tûrõ, hanem azokra riposztokkal válaszoló természete, témaválasztásainak idõszerûsége, azok természete, s a magyar társadalom, történetpolitikai gondolkodás szakadékos megosztottsága.

A jelölt összteljesítménye alkalmassá teszi az MTA doktora megtisztelõ címre. Ám a sok siker hatására, a rengeteg elfoglaltság okán és nyomán ugyancsak problematikus munkát nyújtott be.

Amint Trianon máig és a még beláthatatlan jövõbe nyúló következményeit nem érthetjük pontosan meg a Soa, annak elõzményei és a még beláthatatlan jövõbe nyúló következményei nélkül – hasonlóképpen az értekezés fájdalmasan súlyos témája (függetlenül attól, hogy mérlege akar-e lenni avagy nem a Horthy-rendszernek) Trianon elõzményei és következményei nélkül tárgyilagos alapossággal nem adható elõ.

A disszerens természetesen tisztában van a szélesebb keretek bemutatása követelményével. Sok mindent ennek megfelelõen ad elõ. Ám egészében elbeszélése bõven kelt hiányérzetet.

Letölthető publikációk:

Velemeny-Ungvary-Krisztian-ertekezeserol718 KBPDF dokumentum2015.03.14.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius