Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Marton Péter
Amerikából jött, mestersége címere: államépítés

(FRANCIS FUKUYAMA: State-building – Governance and World Order int he 21st Century.)

Azután vettem a kezembe, másodszori elolvasás végett, Francis Fukuyama Államépítés című könyvét, hogy az eredeti angol változattal már megbarátkoztam. (E megbarátkozás mibenlétére még visszatérek.) Az angol kiadás ismeretében először röviden a magyar kiadásról szólnék.
Ami a fordítást illeti, minden tekintetben megfelelőnek találtam. Már az első oldalon láttam, hogy Kitta Gergely jó munkát végzett: pontosan, a szerzőhöz hűen ültette át magyarra Fukuyama azon mondatát, amelyben „az állam legitim hatalmi monopóliuma" kifejezéssel találkozhatunk (angolul, eredetiben: 'monopoly of legitimate power'). Ez ugyan kisebb bakinak nevezhető - Fukuyama részéről -, tudniillik szerencsésebb lehetett volna a „legitim erőszak monopóliuma" vagy az „erő legitim használatának monopóliuma" szókapcsolat (angolul: 'monopoly over the legitimate use of force'), amikor a modern államiság talán legfontosabb, Max Weber által nevén nevezett kritériumára utalt.
A magyar kiadás borítója egyenesen telitalálat. A festészetében biblikus elemeket megjeleníteni kedvelő és determinisztikus történelemnézetét minduntalan visszatükröző Erastus Salis...

A recenzió folytatódik.
A teljes dokumentum megjelenítéséhez a későbbiekben be kell jelentkeznie.
A dokumentum 1 kreditet ér.
Most kattintson ide a folytatáshoz »

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius